Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-08

Transcom WorldWide: Transcom: Bokslutskommuniké 2015

"Stängningen av vår förlustbringande enhet i Colombia och förenklingen
av vår region- och ledningsstruktur kommer att främja
marginalförbättringar."

Johan Eriksson, President & CEO

Viktiga punkter under det fjärde kvartalet 2015

· Organisk tillväxt minus 4,1 %. Transcoms tidigare meddelade beslut
att inte lämna in anbud avseende förnyat avtal med en klient inom
offentlig sektor i Italien påverkade omsättningen negativt med 3,5 %.

· EBIT-marginalen i kv4 2015 uppgick till 2,6 % (5,8 % i kv4 2014).
EBIT-marginalen exklusive extraordinära poster 4,1 % (5,8 % i kv4
2014).

· Lönsamheten stärktes i Nordamerika & Asien/Stillahavsregionen,
medan vi såg en negativ utveckling i Iberia & Latinamerika.

· Den 18 januari 2016 meddelades att Transcom kommer att stänga sin
förlustbringande enhet i Colombia. En omstruktureringskostnad om 2,3
miljoner euro redovisades i kv4 2015. I tillägg till detta kommer
Transcoms ledningsstruktur att förenklas för att uppnå
effektivitetsvinster. Dessa åtgärder kommer att gynna marginalerna de
kommande åren.

· Nettoskuld/EBITDA 0,6 jämfört med 0,9 i kv4 2014.
· Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 1,75 per aktie för
räkenskapsåret 2015.

Viktiga finansiella händelser under det fjärde kvartalet 2015

· Omsättning 156,9 miljoner euro (158,7), en minskning med 1,2 %.
Organisk omsättningstillväxt minus 4,1 %.

· Bruttomarginal exklusive extraordinära poster 20,3 % jämfört med
21,9 % samma period 2014.

· EBIT i kv4 2015 uppgick till 4,1 miljoner euro (9,2). EBIT
exklusive extraordinära poster 6,5 miljoner euro, jämfört med 9,2
miljoner i kv4 2014.

· Resultat per aktie 1,0 eurocent jämfört med 14,5 eurocent i kv4
2014. Resultat per aktie påverkades av en reservering uppgående till
2,5 miljoner euro, relaterad till en skatterevision.

Viktiga finansiella händelser under 2015

· Omsättning 626,5 miljoner euro (616,8), en ökning med 1,6 %.
Organisk omsättningstillväxt 0,5 %.

· Bruttomarginal exklusive extraordinära poster 19,9 % jämfört med
20,7 % samma period 2014.

· EBIT uppgick till 20,0 miljoner euro i perioden (21,3). EBIT
exklusive extraordinära poster 23,2 miljoner euro (21,3).

· Resultat per aktie 33,2 eurocent jämfört med 26,4 eurocent i samma
period föregående år.

Vd-kommentar
Vi gör framsteg mot våra finansiella mål. Stängningen av vår
förlustbringande enhet i Colombia och förenklingen av vår region- och
ledningsstruktur kommer att främja marginalförbättringar.

Negativ organisk omsättningstillväxt i kvartalet

Den organiska omsättningstillväxten var minus 4,1 % jämfört med kv 4
2014. Den främsta orsaken till minskningen var Transcoms beslut att
inte lämna in anbud avseende förnyat avtal med en klient inom
offentlig sektor i Italien. För helåret 2015 var den organiska
tillväxten +0,5 %.

4,1 % EBIT-marginal i kv4 2015, exklusive extraordinära poster

Vår EBIT-marginal var 4,1 % i kvartalet, exklusive extraordinära
poster.

Den positiva lönsamhetstrenden har stärkt Transcoms balansräkning. I
slutet av 2015 uppgick relationen mellan vår nettoskuld och EBITDA
till 0,6 jämfört med 0,9 i december 2014.

Transcoms EBIT-marginal på rullande 12-månadersbasis, exklusive
extraordinära poster, har stadigt förbättrats. Den svaga försämringen
av mätetalet detta kvartal beror på att det fjärde kvartalet förra
Ã¥ret var exceptionellt starkt, samt att vi haft en svagare utveckling
i region Iberia & Latinamerika. Vi genomför ett antal förändringar,
beskrivna nedan, som kommer att understödja en fortsatt positiv trend
mot våra finansiella mål på medellång sikt, speciellt när det gäller
EBIT, som för tillfället är vårt mest grundläggande och prioriterade
mål.

Transcom går ur Colombia, utvärderar alternativ för återstående
verksamhet i Latinamerika och anpassar ledningsstrukturen

Som meddelades den 18 januari, har vi beslutat att stänga den
förlustbringande enheten i Cali, Colombia, och utvärdera strategiska
alternativ för den återstående latinamerikanska verksamheten i Chile
och Peru. Transcom är en liten aktör i Latinamerika, och vi väljer nu
att fokusera på andra marknader, där vi ser större potential för att
skapa lönsam tillväxt. Sedan 2013 har Transcom genererat förluster
uppgående till 15,6 miljoner euro i Latinamerika. Av denna summa är
4,7 miljoner euro hänförliga till verksamheten i Colombia. Under 2015
omsatte vi totalt 13,1 miljoner euro i Latinamerika, medan
förlusterna uppgick till 3,7 miljoner euro (varav 2,0 miljoner euro
avser verksamheten i Colombia). Att stoppa dessa förluster är en
mycket viktig prioritering för 2016.

Vi tillkännagav också nyligen ett antal organisatoriska förändringar,
som kommer att förenkla vår region- och ledningsstruktur och fokusera
våra resurser mot prioriterade tillväxtområden. Från och med den 1
januari bedrivs Transcoms globala verksamhet inom tre enheter, i
tillägg till organisationen för Latinamerika som för närvarande
genomgår en strategisk översyn: Nordeuropa, Kontinentaleuropa, samt
Engelskspråkiga marknader och APAC. Det här kommer att generera
kostnadsbesparingar och möjliggör även en ökad grad av
standardisering och effektivitet i vår globala organisation. Årliga
kostnadsbesparingar som ett resultat av denna omställning uppskattas
till 2,9 miljoner euro, och full besparingstakt beräknas uppnås under
det fjärde kvartalet 2016. Ytterligare effektivitetsvinster i tillägg
till dessa direkta besparingar förväntas under de kommande åren,
vilket kommer att stödja uppfyllandet av Transcoms finansiella mål på
medellång sikt. En omstruktureringskostnad om cirka 2,7 miljoner
euro, relaterad till dessa förändringar, kommer att belasta
resultatet i det första kvartalet 2016. Med början i delårsrapporten
för det första kvartalet 2016 kommer Transcoms segmentrapportering
att reflektera denna nya organisation. Proformasiffror enligt den nya
strukturen för segmentrapportering kommer att offentliggöras innan
publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2016.

Viktiga fokusområden de kommande åren är att säkerställa att våra
regionala och koncerngemensamma funktioner är effektiva, att våra
enheter är högpresterande operationellt, att vår kontrakts- och
kontohantering är verkningsfull och att vi vinner långsiktigt
lönsamma affärer som ligger i linje med Transcoms
leveransorganisation och kommersiella prioriteringar.

Johan Eriksson, vd och koncernchef

Bokslutskommunikén finns även tillgänglig för nedladdning på
www.transcom.com

Presentation av resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2015

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via
telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) fredagen den 5 februari
2016. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas
tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com.

Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att
registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig
på www.transcom.com.

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 februari 2016 kl. 08:00 CET.

For further information please contact:

Johan Eriksson, President and CEO +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, Head of Group Communications +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom (http://www.transcom.com/) är en global specialist inom
kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst,
försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och
påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och
hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder,
som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i
olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under
symbolen TWW.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transcom-worldwide/r/transcom--bokslutskommuni...
http://mb.cision.com/Main/1108/9908396/473172.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.