Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

Transcom WorldWide: Transcom: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Tredje kvartalet 2016

· Omsättning 143,7 miljoner euro, en minskning med 5,3 % jämfört med
kv3 2015 (151,8). Organisk omsättningsminskning med 3,3 %.

· EBIT uppgick till 7,6 miljoner euro (5,3), motsvarande en
EBIT-marginal om 5,3 %, jämfört med 3,5 % i kv3 2015 (4,0 % exklusive
jämförelsestörande poster).

· Nettoresultat 5,9 miljoner euro (1,9).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -7,1 miljoner euro
(-9,4).

· Resultat per aktie 22,6 eurocent (7,4).
Januari-september 2016

· Omsättning 430,9 miljoner euro (469,7), en minskning med 8,3 %.
Organisk omsättningsminskning med 6,8 %.

· EBIT uppgick till 14,4 miljoner euro (15,9), motsvarande en
EBIT-marginal om 3,3 % (3,4 %). EBIT exklusive jämförelsestörande
poster uppgick till 13,9 miljoner euro (16,7), motsvarande en
EBIT-marginal om 3,2 % (3,6 %).

· Nettoresultat 8,0 miljoner euro (8,4).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,6 miljoner euro
(11,2).

· Resultat per aktie 30,5 eurocent (32,2).
· Nettoskuld/EBITDA 0,9 (0,6).
Vd-kommentar
Efter ett utmanande första halvår såg vi en betydande förbättring av
Transcoms EBIT-marginal under det tredje kvartalet. Vi är tillbaka på
en positiv utvecklingskurva genom att sälja ledig kapacitet i region
Engelskspråkiga marknader & APAC.

Bra framsteg när det gäller att fylla upp outnyttjad kapacitet

Även om den organiska omsättningen minskade med 5,0 miljoner euro
(-3,3 %) jämfört samma period 2015, ser vi nu en positiv
volymutveckling efter en tillfällig svacka under årets två första
kvartal. Vårt arbete med att vinna nya affärer började ge resultat
under kvartalet, med positivt genomslag på
kapacitetsutnyttjandegraden. Som vi tidigare har offentliggjort,
bedömer vi att de bästa tillväxtmöjligheterna framöver finns i region
Engelskspråkiga marknader & APAC. Det var också den regionen som
bidrog mest till den positiva vändningen när det gäller omsättningen
under detta kvartal. Som tidigare rapporterat förväntar vi oss att
denna utveckling fortsätter in i det fjärde kvartalet.

Som beskrivet ovan, ser vi just nu en positiv försäljningsutveckling
efter en temporär volymminskning under årets två första kvartal. I
vår bransch kan affärsvolymerna (efterfrågan på kundtjänst) variera
väsentligt, både under en enskild dag och från månad till månad. Att
kunna bibehålla en hög grad av flexibilitet och tillgänglighet är
därför avgörande för framgång. Fortsatt tillväxt och en breddning av
vår klientbas kommer att ytterligare förbättra vår förmåga att på ett
framgångsrikt sätt hantera den här inneboende volatiliteten i vår
affärsverksamhet.

Betydande förbättring av EBIT-marginalen

Vår EBIT-marginal förbättrades avsevärt under det tredje kvartalet,
från 4,0 %, exklusive jämförelsestörande poster, i samma period
föregående år till 5,3 % detta kvartal. Vårt koncernövergripande
program för operationell effektivitet, med målet att förflytta oss
mot att uppnå våra finansiella mål, var en nyckelfaktor bakom
förbättringen i kvartalet. EBIT i kvartalet inkluderar effekten av en
retroaktiv engångsprisjustering, vilket adderade 0,4 procentenheter
till marginalen.

Affärsvolymökningen i region Engelskspråkiga marknader & APAC jämfört
med årets två första kvartal var den viktigaste orsaken till det
ökade kapacitetsutnyttjandet och den stärkta lönsamheten i kvartalet.
Utöver detta har vi även framgångsrikt vänt utvecklingen inom
underpresterande enheter.

Anpassningen av vår region- och ledningsstruktur i region
Kontinentaleuropa fortskrider också enligt plan. Denna kommer
generera årliga kostnadsbesparingar om 2,9 miljoner euro, och full
besparingstakt uppnås under det fjärde kvartalet 2016.

Johan Eriksson, vd och koncernchef i Transcom

Delårsrapporten finns även tillgänglig för nedladdning på
www.transcom.com

Presentation av resultatet för det tredje kvartalet 2016

Transcom kommer att hålla en presentation med möjlighet att delta via
telefonkonferens kl 10:30 CET (09:30 GMT) torsdagen den 20 oktober
2016. Presentationen kommer att hållas på engelska, och även finnas
tillgänglig som webcast på Transcoms webbplats, www.transcom.com.

Samtalsinformation

VG ring in några minuter innan telefonkonferensen börjar för att
registrera ert deltagande. Ingen kod behövs.

Sverige: 08-505 564 74

Storbritannien: +44 203 364 5374

USA: +1 855 753 2230

En inspelning av presentationen (webcast) kommer att göras tillgänglig
www.transcom.com.

--------------------

Denna information är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 20 oktober 2016 kl. 08:00 CET.

For further information please contact:

Johan Eriksson, President and CEO +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, Head of Group Communications +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom (http://www.transcom.com/) är en global specialist inom
kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst,
försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och
påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och
hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 53 anläggningar i 21 länder,
som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i
olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under
symbolen TWW.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transcom-worldwide/r/transcom--delarsrapport-1...
http://mb.cision.com/Main/1108/2104702/577337.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.