Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-12

Transcom WorldWide: Transcom Holding AB (publ): Rapport för första kvartalet 2021

Highlights för första kvartalet 2021

  • Omsättning ökade till 150,9 M€ (127,7)
  • EBITDA exklusive jämförelsestörande poster* ökade till 18,7 M€ (13,8)
  • EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster ökade till 12,4% (10,8%)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,7 M€ (7,3)
  • Nettoskuld/EBITDA* minskade till 3,3 (3,8)

VD-kommentar

Ökad organisk tillväxt och lönsamhet

Under det första kvartalet ökade den organiska tillväxten till 20% exklusive valutaeffekter, och EBITDA-marginalen ökade med 1,6p.p. Drivkrafterna bakom den ökade tillväxten och lönsamheten är övergripande de samma som för 2020. Den ökade omsättningen drevs främst av eHandel & Teknik-sektorn. Lönsamhetsförbättringarna drevs av ökade volymer, ökad produktivitet och ett fortsatt skifte mot affärer inom eHandel & Teknik-sektorn.

Årsomsättningen för nytecknade avtal uppgick till 44 millioner euro, vilket redan överskrider intäkterna från nytecknade avtal för helåret 2020. Vårt starka säljmomentum möjliggörs av vårt digitala erbjudande, som omfattar både lösningar för slutkunder som exempelvis chatbots och epostautomation, och lösningar för medarbetarengagemang, coaching och ökad prestation. Vår expansion av near- och offshore är också en bidragande faktor. Under det fjärde kvartalet presenterades nya kontor i Bogota, Malaga och Zenica - vi anställer just nu personal för att starta upp kunder på alla de tre nya kontoren.

Under årsstämman den 3 maj valdes Lisa Stoner och Donald Hicks in till styrelsen. Båda har lång erfarenhet av kundservicesektorn från världsledande företag. Deras erfarenhet kommer att stötta utvecklingen både i Nordamerika och inom eHandel & Teknik-sektorn.

Vår strategi levererar och vi håller kursen. Vi siktar på lönsam tillväxt genom kundfokus och operationell excellens, drivet av en stark kultur och starkt ledarskap. Och vi fortsätter stärka vårt digitala erbjudande, öka vår near/offshore-leverans och fortsätta skiftet mot växande och lönsamma kundsegment.

Prognosen för helåret är stark, dock påverkar uppstartskostnader för nya kunder och Covid-relaterade kostnader kortsiktigt.

Jonas Dahlberg, VD och koncernchef
*EBITDA och nettoskuld inkluderar IFRS 16 leasar, vänligen se not 13 för mer detaljer avseende omvärdering av jämförelseperioder.

Presentation av resultatet för Q1 2021

Transcom kommer att hålla en webbsändning onsdagen den 12 maj 2021 kl 9:00 CET. Presentationsmaterialet finns tillgänglig på https://se.transcom.com/sv/investor-relations, direktlänk här (https://www.transcom.com/sites/default/files/2021-05/Transcom%20Q1%202021%20presentation.pdf). Presentationen kommer att hållas på engelska.

Information om webbsändning

Dag/tid: Onsdagen den 12 maj 2021 kl 9:00 CET

Registreringslänk: https://app.livestorm.co/transcom-holding/transcom-holding-ab-q1-2021-investor-presentation?type=detailed

Observera: Vänligen registrera dig via länken senast 5-10 minuter före utsatt tid för att få länk till webbsändningen. Om du förhandsregistrerar dig kommer du att få ett påminnesemail en timme före webbsändningen.

Denna information är sådan information som Transcom Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 8 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jonas Dahlberg, VD och koncernchef
Telefon: 070 347 23 83, epost: jonas.dahlberg@transcom.com

Snejana Koleva, CFO
Telefon: 070 508 38 30, epost: snejana.koleva@transcom.com

Helene Ruda, Kommunikationschef
Telefon: 070 311 75 60, epost: helene.ruda@transcom.com

Författare Cision