Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-27

Transferator: Ändrade villkor nyemission, publicering av Memorandum

Som tidigare kommunicerats har styrelsen i Transferator AB, med stöd
av bemyndigande från årsstämma, beslutat om nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 23 679 198 kronor.
Enligt tidigare kommunikation var upplägget en s.k. unit-emission men
då det upplägget enligt Euroclear nu inte är kompatibelt med deras
system har villkoren nu gjorts om till en vanlig BTA-emission.
Ändringen av villkoren påverkar inte tidigare kommunikation avseende
emissionens storlek, teckningskurs, rätt till teckningsoptioner eller
teckningstid.

Memorandum för emissionen publiceras idag den 22 december 2017, på
Bolagets hemsida, www.transferator.com.

För nyemissionen gäller i korthet följande:

Emissionsbelopp:

23 679 198,27 SEK.

Emissionsvillkor:

Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd
A-aktie, en (1) teckningsrätt A (av Euroclear benämnd teckningsrätt
("TR A")). Det krävs sex (6) teckningsrätter A för att teckna tre (3)
A-aktier, var tredje tecknad aktie berättigar till två (2)
vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.

Aktieägare i Bolaget erhåller, för en (1) på avstämningsdagen innehavd
B-aktie, en (1) teckningsrätt B (av Euroclear benämnd teckningsrätt
("TR B")). Det krävs sex (6) teckningsrätter B för att teckna tre (3)
B-aktier, var tredje tecknad aktie berättigar till två (2)
vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 2.

Teckningskurs:

0,91 SEK per aktie, oavsett serie. Teckningsoptionerna erhålls
vederlagsfritt.

Avstämningsdag:

4 januari 2018.

Teckningstid:

8 januari - 22 januari 2018.

Handel med teckningsrätter:

8 januari - 18 januari 2018.

Utspädning m.m.:

Erbjudandet inklusive teckningsoptionerna kommer vid full teckning
innebära att antalet aktier i Bolaget ökar med 43 368 495 från 52 042
199 till 95 410 694 aktier. För befintliga ägare som inte deltar i
Företrädesemissionen uppkommer en utspädningseffekt om 33,33 procent.
För ägare som varken deltar i Företrädesemissionen eller vid lösen av
teckningsoptionerna uppgår den totala utspädningen till 45,45
procent.

Villkor för teckningsoptionen:

Optionsinnehavare ska ha rätt att teckna en ny aktie i Bolaget per
teckningsoption under tiden fr.o.m. den 14 februari 2019 till och med
den 28 februari 2019. Teckningskursen är 1,20 kronor per aktie. Vid
teckning av en ny aktie ska ifylld anmälningssedel enligt fastställt
formulär inges till Bolaget eller ett av Bolaget anvisat kontoförande
institut.

--------------------------------------------------------------

Denna information är sådan information som Transferator AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 december 2017.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transferator/r/andrade-villkor-nyemission--pub...
http://mb.cision.com/Main/11553/2421424/771853.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.