Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-06

Transferator: Utfall teckningsoptioner för ledande befattningshavare, tillförs 4,0 Mkr

Styrelsen i Transferator AB har idag sammanställt ufallet av lösen av
teckningsoptioner som givits ut till styrelse och ledande
befattningshavare på årsstämma år 2017.

De utestående optionerna till ledande befattningshavare uppgick till
totalt 3 715 920 st optionsrätter berättigande till teckning av
motsvarande antal aktier i Bolaget. Enligt redovisat utfall löstes
90,6% av dessa optioner in till aktier.

Med stöd av teckningsoptionerna riktade till ledande befattningshavare
har det därmed tecknats totalt 3 364 972 st nya aktier; varav 2 136
654 A-aktier samt 1 228 318 B-aktier. Teckning har skett till 1,20 kr
per aktie enligt villkoren och därmed tillförs Transferator AB en
kontant likvid om 4 037 966 kronor. Emissionskostnader beräknas
understiga 10 Tkr.

Inga interimsaktier har utfärdats till tecknarna. Aktierna ges ut i
samband med registering hos Bolagsverket och aktiekapitalsökningen
kommer anmälas för registrering hos Bolagsverket kommande vecka.

Notera att Tranferator AB tidigare idag redovisat utfallet av TO4A
samt TO5B som tillförde Bolaget 17,7 Mkr i likvid och att efter ovan
registering av optioner till ledande befattningshavare kommer antalet
aktier i Transferator AB uppgå enligt följande:

Totalt antal aktier 96 207 375 st varav 55 321 721 A-aktier samt 40
885 654 B-aktier.

Aktiekapitalsökningen med anledning av optionslösen blir 431 823 kr
och totalt aktiekapital i Transferator efter registrering uppgår till
12 346 177 kronor.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationenlämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 mars 2019

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transferator/r/utfall-teckningsoptioner-for-l...
https://mb.cision.com/Main/11553/2757592/1003112.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.