Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

Transiro Int AB: Kommuniké från den extra bolagsstämman i Transiro Int. AB 11 februari 2020

Stockholm 2020-02-11

Idag den 11 februari 2020 21 höll Transiro Int. AB en extra
bolagsstämma i Bolagets lokaler på Karlavägen. Stämman beslöt
enhälligt i samtliga punkter.

·
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt styrelsens
förslag:

·
en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§ 4), från lägst 3 500 000
kronor och högst 14 000 000 kronor, till lägst 8 750 000 kronor och
högst 35 000 000 kronor,

·
en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§ 5), från
lägst 70 000 000 aktier och högst 280 000 000 aktier, till lägst 175
000 000 aktier och högst 700 000 000 aktier.

·
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner enligt
styrelsens. Det beslutade mandatet uppgår till högst 150 000 000
aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om 7 500 000 kronor.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till den extra
bolagsstämman, se bolagets hemsida, www.transiro.com.

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar produkter som hjälper företag att stärka sina
affärskritiska processer. Bred funktionalitet inklusive stöd för
e-commerce och mobila enheter gör att Transiro ersätter behovet av
flera olika system. Bolaget har två produkter: Kassanova
Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem för järn-, bygg-, hobby-
och färghandel samt Klartext Bussbokning som är det marknadsledande
planeringssystemet för linje- skol- och beställningstrafik i Sverige.
Mer information om bolaget finns på www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 23 januari 2020, kl. 10:55 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transiro-int-ab/r/kommunike-fran-den-extra-bo...
https://mb.cision.com/Main/15079/3032675/1191900.pdf

Författare Cision News