Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Transiro Int AB: Styrelsen och verkställande direktören för Transiro Int AB avger härmed följande rapport för perioden...

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019

? Nettoomsättningen uppgick till 4,7 MSEK

? Totala intäkter uppgick till 4,8 MSEK

? Rörelseresultatet uppgick till -2,8 MSEK

? Periodens resultat uppgick till -3,5 MSEK

? Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK

· Inga jämförelsesiffror anges då bolaget inte var en koncern
kvartal ett 2018

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL ETT 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (0,5

? Totala intäkter uppgick till 1,3 MSEK (1,0)

? Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-1,6)

? Periodens resultat uppgick till -2,8 MSEK (-1,6)

? Resultat per aktie uppgick till -0,05 SEK (-0,13)

·
· Siffror inom parentes avser januari - mars 2018

ANTAL AKTIER

Bolaget hade per 2019-03-31, 58 233 231 aktier

KOMMANDE RAPPORTER

Halvårsrapport 2019 2019-08-30 Delårsrapport tre 2019 2019-10-31

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman planeras till den 17 maj 2019 i Bolagets lokaler på
Karlavägen 58 i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2019.01.01 - 2019.03.31)

? Transiro tecknade avtal med Bolist om affärssystemet Kassanova för
deras nya konceptbutikskedja Järnia Outlet, värde omkring 600 tkr
under 2019

? Transiro utökade avtalet med flygplatsen i Manila och ska leverera
taxisystem för att hantera flygplatsens egna taxiflotta

? Det slutliga utfallet av företrädesemissionen visade att
företrädesrätten utnyttjades till ca 10 %, det vill säga ca 1,4
miljoner kronor. Emissionen var garanterad till 77% vilket innebär
att Transiro Int. AB tillfördes ca 12,4 miljoner kronor före
emissionskostnader

? Bolaget tecknade avtal för Kassanova Affärssystem med Tapet &
Färglagret i Höganäs

? Transiro har utökat antalet aktieägare med omkring 3000st genom en
ägarspridning med hjälp av

·
Dividend Sweden AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

? Bolaget tecknade avtal för Klartext Bussbokning med fyra nya
bussbolag

VD har ordet

Då är första kvartalet avklarat med nya Transiro och jag ser med stor
tillförsikt fram emot att fortsätta jobba med våra nya produkter och
projekt. Det nya bolaget har en helt annan stabil plattform att utgå
ifrån och vi har minskat riskerna i bolaget genom flera affärsben.
Numera har vi flera olika produkter och verksamhet i Stockholm,
Malmö, Manila och Jakarta

I nya Transiro har vi över 125 rullande avtal med busskunder och över
180 rullande avtal med butiker inom Järn/Bygg/Färg (JBT) för Klartext
bussbokning och Kassanova affärssystem. Dessa avtalskunder kommer vi
under 2019 totalt att fakturera omkring 7 mkr för support och
licenser.

I nya Transiro har vi ökat omsättningen för första kvartalet från 0,5
mkr (2018) till 4.7mkr (2019) av dessa 4,7 mkr är omkring 1,7 mkr
rullande avtalsfakturering.

Under kvartalet gick vi ut med att Manila International Airport (MIAA)
har valt att implementera Transiros taxisystem via vår partner JCT.
Under mars påbörjades första fasen av installationen och vi har satt
upp backend systemet och påbörjat utbildning av personal. Landar ni
på MIAA kommer ni att kunna boka en taxi via app, webb eller stand
från JCT som är varumärkesnamnet för systemet i Manila. Vår
affärsmodell för affären är en fast intäkt per bokad taxi. Närmare
500.000 taxiresor utförs varje månad till och från MIAA. Jag
återkommer med mer information kring hur projektet fortskrider.

Ett annat projekt vi driver och som nu varit igång ett tag är
installationen av säkerhetssystem på MIAA, där vårt uppdrag är att
sätta upp RFID kontrollerade bommar för inpassage av främst taxibilar
till flygplatsen. Jag har fått lära mig att all byråkrati i Manila
tar väldigt lång tid. Installationen pågår och bommen står och väntar
på att monteras. Fundament och stativ är på plats och just nu arbetar
vi med kabeldragning. Affärsmodellen för detta projekt är en fast
intäkt per månad under den 36 månader långa kontraktstiden. Totalt
beräknar vi att intäkten kommer att uppgå till 6,3 mkr.

Vi fortsätter ta marknadsandelar för vårt affärssystem Kassanova,
under första kvartalet har vi gjort en stor installation för det nya
butikskonceptet Järnia Outlet. Åtta nya butiker gick live i mars och
kunden är väldigt nöjd. Järnia Outlet är en del av Bolistkedjan där
vi redan har 30 av deras totalt 180 butiker som kunder.

För vårt operativa bussplaneringssystem Klartext, marknadsledande i
Sverige, har vi satt en ny produktplan där vi nu påbörjat utveckling
av en chaufförsapp. Denna mobilapp kommer vi sälja som en
tilläggstjänst till våra befintliga kunder och syftet med appen är
att underlätta kommunikation med förare innan, under och efter utfört
uppdrag.

Organisatoriskt har vi påbörjat arbetet kring de synergier vi såg med
förvärvet och en sammanslagning kring all administration har
genomförts. Nu tittar vi på hur vi ska stärka upp kring
säljorganisation och marknadsföring. En framtida organisation har som
mål att, utöver befintliga marknader, även kunna sälja våra produkter
initialt både i Norge och Finland.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska alla våra nytillkomna
aktieägare välkomna till Transiro och jag ser fram emot ett
framgångsrikt år.

Johan Eriksson
Verkställande Direktör Transiro Int AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:
VD Transiro - Johan Eriksson
Telefon: 070-372 82 17
E-post: johan.eriksson@transiro.com

Om Transiro

Transiro utvecklar produkter som hjälper företag inom transport att
stärka sina affärskritiska processer. Genom att visualisera och
hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar Transiros kunder tid,
resurser och miljö. Bred funktionalitet inklusive stöd för e-commerce
och mobila enheter gör att Transiro ersätter transportföretagens
behov av flera olika system. Sedan december 2018 ingår Sindas
Informationssystem AB i Transirokoncernen. Sindas har en etablerad
marknadsposition i bussbranschen och specialiserar sig på två
produktområden: Kassanova Affärssystem, ett affärsfackhandelssystem
för järn-, bygg-, hobby- och färghandel samt Klartext Bussbokning som
är det marknadsledande planeringssystemet för linje- skol- och
beställningstrafik i Sverige. Mer information om bolaget finns på
www.transiro.com.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 26 april 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/transiro-int-ab/r/styrelsen-och-verkstallande...
https://mb.cision.com/Main/15079/2798081/1032914.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.