Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-16

Transmode: Kommuniké från Transmode AB:s årsstämma den 16 april 2015

Stockholm, Sverige - 16:e april 2015

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2014.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till
aktieägarna med 1,95 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen
fastställdes måndagen den 20 april 2015. Utdelningen beräknas att utbetalas
torsdagen den 23 april 2015.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Ordinarie styrelseledamöterna Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson, Tom
Nyman, Axel Roos, Kevin Taylor och Roland Thornton omvaldes. Ian Jenks
nyvaldes.

Årsstämman omvalde Tom Nyman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor
för tiden intill slutet av årsstämman 2016 välja om PwC, med huvudansvarig
revisor auktoriserad revisor Johan Engstam.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till 2 000 000 kronor, i enlighet med
valberedningens förslag. Styrelsearvodet fördelas enligt följande: 400 000
kronor till ordföranden, 225 000 kronor vardera till Torbjörn Nilsson, Helena
Nordman-Knutson och Axel Roos, 325 000 kronor vardera till Kevin Taylor och
Roland Thornton och 275 000 kronor till Ian Jenks. Därutöver ska ett arvode
om sammanlagt 180 000 kronor utgå för utskottsarbete.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till långsiktigt
incitamentsprogram. Programmet innebär inrättandet av ett långsiktigt
aktiesparprogram omfattande samtliga cirka 290 anställda inom Transmode och
kan innebära en maximal tilldelning om 161 200 aktier. Anställda som väljer
att delta i programmet kommer, förutsatt att de gör en personlig investering
i aktier i Transmode (s.k. sparaktier), att vederlagsfritt tilldelas aktier i
Transmode (genom s.k. matchningsaktierätter och prestationsbaserade
aktierätter) cirka tre år efter investeringen, förutsatt att vissa villkor är
uppfyllda.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm,
motsvarande högst 1,6 procent av samtliga aktier i bolaget (omfattar samtliga
av årsstämman beslutade aktiesparprogram 2013-2015), samt om överlåtelse av
högst 161 200 egna aktier till deltagare i programmet 2015.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 16 april 2015 klockan 18:30.

För ytterligare information kontakta:
Johan Wilsby
Chief Financial Officer
Transmode AB
Phone: +46 8 410 88 189
E-Mail:johan.wilsby@transmode.com

Om Transmode

Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som
gör det möjligt för fasta ochmobilanätoperatörer att kostnadseffektivt
hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i
video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska
höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video-
och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och
funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på
våglängdsmultiplexering(Wavelength Division Multiplexing eller WDM)och
transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes"Native Packet Optical
2.0"-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av
kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg
strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX,
Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 50 000
system hos fler än 650 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer,
Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över
50 länder över hela världen.
För ytterligare information om Transmode, besökwww.transmode.com

Pressmeddelande (PDF)
http://hugin.info/134733/R/1911943/682275.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Transmode via Globenewswire

HUG#1911943

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.