Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Transtema: Transtema Group AB förvärvar 100% av aktierna i WinCore AB med det helägda dotterbolaget WinCore Finans AB

WinCore AB med säte i Kungsbacka är ett ledande teknikföretag inom
server och datalagring. WinCore levererar server- och
storageinfrastruktur samt tjänster i form av rådgivning, förstudier,
design, implementation och underhåll. WinCore har 4 anställda.

WinCore Finans AB, som ägs till 100 % av WinCore AB erbjuder
finansiella tjänster.

WinCore omsatte 2014-05-01 till och med 2015-04-30 ca 40 MSEK med ett
rörelseresultat på ca 3,5 MSEK. Bolaget förväntas 2015-05-01 till och
med 2016-04-30 omsätta ca 40 MSEK med ett rörelseresultat på ca 5
MSEK.

Säljare av WinCore AB är Jonas Gaverby, VD i bolaget samt Mattias
Hantin. WinCore skall drivas vidare under samma ledning och med
liknande struktur som innan förvärvet.

"WinCore är ett strategiskt viktigt förvärv för oss, i och med
satsningen på att utveckla vårt affärsområde Teknik. Vi tar med
förvärvet av WinCore steget mot att bli en komplett leverantör av
kommunikationsinfrastruktur. Vi välkomnar WinCore till koncernen och
ser fram emot att arbeta tillsammans med Jonas och Mattias", säger
Jens Boberg, vice VD i Transtema Group.

"Vi ser fram emot att vara en del av Transtema Group, Transtemas
erbjudande och starka position på marknaden kommer att bidra till att
bredda WinCores erbjudande inom den expansiva Datacenter-marknaden.
Vi ser också att med vårt erbjudande och specialistkompetens bidrar
till utvecklingen av koncernens ambitiösa mål inom affärsområde
Teknik." säger Jonas Gaverby, VD i Wincore AB.

Köpeskillingen uppgår till totalt 20 miljoner kronor att betalas på
tillträdesdagen, 2016-05-27. Köpeskillingen består av 10 000 000.-
kontant och 10 000 000.- i nyemitterade aktier i Transtema Group AB.
Aktierna emitteras till en kurs baserad på 10 dagars volymviktad
handel föregående tillträdesdagen, dock max 17 kronor per aktie.

Kontantdelen finansieras dels via egen kassa, dels via
bankfinansiering. Apportemissionen är villkorad av att styrelsen ges
bemyndigande att emittera aktier vid nästa ordinarie bolagstämma.

Säljarna har en 36 mån lock-up på erhållna aktier (1/3 per år) från
tillträdesdagen.

För mer information kontakta:

Magnus Johansson
VD och koncernchef Transtema Group AB (publ), tel 031-746 83 00

Om Transtema Group AB (publ)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder
tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och
telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och
drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och
fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät,
kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av
professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen
består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB, Fibergruppen i
Sverige AB, Datelab och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema
Group AB omsatte år 2015 68 mkr med en EBITDA (rörelseresultat före
avskrivningar) på ca 13 mkr. Antal anställda i koncernen är ca 90.
Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transtema/r/transtema-group-ab-forvarvar-100--...
http://mb.cision.com/Main/12363/2004002/512292.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.