Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-03

Tre sätt som ska få Sandvik att växa

wysiwyg_image

STÄMMORAPPORT. Sandviks vd Björn Rosengren känner goda vibrationer – och lyfte fram ett antal aspekter som ska ta verkstadsjätten, med omkring 100 000 aktieägare, till nya höjder.

Att Sandvik har fått vind i seglen, det var budskapet som styrelse och ledning förmedlades till de 1 600 stämmodeltagarna i Göransson arena i Sandviken i fredags. 

Sandviks vd Björn Rosengren talade om tre stora områden för att verksamheten ska få en positiv tillväxt. Sandviks verksamheter ska växa organiskt, fortsätta digitaliseringen och förvärva verksamheter som kan stödja bolagets tillväxt.

Vd berättade i sitt stämmoanförande att Sandvik håller på att övergå till förnyelsebar energi.

Aktiespararnas Christopher Ödmann frågade med tanke på de mycket stora utsläppen i hemmastaden hur mycket Sandvik lyckats minska utsläppen i Sandviken.

”Har riktvärden överskridits vad gäller buller och utsläpp i luft och vatten vad avser verksamheten i Sandviken?”

Vd fick hjälp av Sandviks hållbarhetschef med att svara på miljöfrågorna. Hon bekräftade att Sandviks största utsläpp görs i Sandviken.

På Aktiespararnas fråga om hur mycket Sandvik betalar för utsläppsrätter så hänvisade hållbarhetschefen till årsredovisningen.

Har stora utdelningsambitioner

Styrelseordföranden Johan Molin uttalade sig på stämman, på fråga från Aktiespararna, om det faktum att Sandvik delar ut 33 procent av vinsten trots att målet är att utdela mer än 50 procent trots att Sandvik uppnått de finansiella mål som man föresatt sig.

Molin hänvisade till att Sandvik haft svåra år och varit i behov av konsolidering. Dock betonade den tidigare Assa Abloy-vd:n att Sandvik fortsatt har för avsikt att, över tid, utdela 50 procent av vinsten.

Sandviks aktieägare blev mycket väl mottagna. Det bjöds på mat och levande musik. Därtill hölls intressanta föredragningar innan stämmans början.

"Kan bli svårt med maten"

Bland annat berättade ’Ingenjörer utan gränser’ om spännande globala projekt. Priser delades dessutom ut till den avdelning som kommit med det mest innovativa förslaget till gagn för Sandvik.

Det var så trevligt på stämman att troligen fler aktieägare skulle vilja delta, menade Aktiespararnas ombud. Trots det stora antalet deltagare på Sandvikstämman var merparten av de 100 000 aktieägarna inte på plats.

Aktiespararnas vision är att Sandvik-stämman ska sändas live över nätet, på samma sätt som Avanzas stämma.

Johan Molin var försiktigt positiv till förslaget med förbehåll för att tekniken måste fungera. Sandviks IT-chef trodde inte det förelåg några tekniska hinder. Men stämmoordföranden Sven Unger påpekade det uppenbara – det kan bli svårt med maten om stämman genomförs digitalt.

wysiwyg_image

Sandvik och dess industri anger tonen i hela Sandviken.

Författare och bevakare: Christopher Ödmann.

Författare Bolagsbevakningen