Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

TRELLEBORG: Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2014

Trelleborg AB:s årsstämma hölls den 23 april 2014 i Trelleborg. Cirka
650 aktieägare deltog i årsstämman.

Temat för koncernchef Peter Nilssons anförande var "Fortsatt fokus på
ledande positioner". Presentationen sammanfattade koncernens
utveckling mot en fokuserad polymerkoncern och en världsledare inom
specialutvecklade polymerlösningar samt på vilket sätt koncernen
fortsätter att stärka sina positioner inom utvalda marknadssegment.
Peter Nilsson redogjorde också för verksamhetsåret 2013 och
utvecklingen under det första kvartalet 2014. Koncernchefens tal från
stämman kommer att kunna ses och läsas på www.trelleborg.com.

Årsstämman beslutade följande:

Utdelning

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens
förslag att dela ut 3,25 SEK per aktie (3,00). Avstämningsdag för
utdelning är den 28 april, vilket innebär att utdelningen beräknas
skickas ut från Euroclear Sweden AB den 2 maj.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2013.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av Hans Biörck,
Jan Carlson, Claes Lindqvist, Sören Mellstig, Peter Nilsson, Bo
Risberg, Nina Udnes Tronstad och Heléne Vibbleus. Stämman valde Sören
Mellstig som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, PricewaterhouseCoopers, med Mikael Eriksson som
huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman
2015.

Ersättningar och ersättningsprinciper

Stämman beslutade i enlighet med valberedningen förslag att ersättning
till styrelsen, exkl. reseersättning, utgår med 3 760 000 SEK (3 620
000) att fördelas med 1 150 000 SEK (1 100 000) till ordföranden och
435 000 SEK (420 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som
inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade att revisorernas
arvode utgår enligt godkänd räkning.

Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i
revisionsutskottet skall utgå med 150 000 SEK (150 000) till
ordföranden och 100 000 SEK (100 000) till ledamot samt att
ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet skall utgå med 50 000
SEK (50 000) till ledamot. Stämman beslutade också att ersättning för
uppdrag i finansutskottet skall utgå med 50 000 (ingen ersättning)
till ledamot.

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman
ersättningsprinciper för VD och ledande befattningshavare.

Beslut om valberedning

Årsstämman godkände den nomineringsprocess för valberedningen som
lagts fram.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på
www.trelleborg.com/Koncernen/Bolagsstyrning/Arsstamma/.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar.
Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder
kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem
affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial
Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing
Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger
dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom
antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en
omsättning på cirka 15 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20
länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och
listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com
Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-04-23 kl.19:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trelleborg/r/kommunike-fran-trelleborg-ab-s-ar...
http://mb.cision.com/Main/584/9573324/236268.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.