Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

TRELLEBORG: Kvartalsrapport april-juni 2018

"Fortsatt resultatförbättring"

"Trelleborg fortsätter att utvecklas väl. Under årets andra kvartal
ökade försäljningen med 6 procent, varav den organiska försäljningen
ökade med 2 procent. Exklusive projektaffärer, vilka främst består av
offshore olja- & gasrelaterade verksamheter, ökade den organiska
försäljningen med 4 procent, påverkad av en förbättrad efterfrågan
inom många marknadssegment och flertalet geografiska regioner. EBIT,
justerat för jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent till sin
högsta nivå hittills för ett enskilt kvartal.

Generell industri fortsätter att utvecklas väl i samtliga regioner.
Vår närvaro i Asien fortsätter att stärkas. Efterfrågan på våra däck
till såväl lantbrukssektorn som till industri- och
entreprenadmaskiner växer fortsatt. I detta sammanhang är det viktigt
att understryka att efterfrågan på våra lantbruksdäck utvecklas
starkare än den underliggande marknaden, främst drivet av ökade
leveranser till OE-tillverkare av lantbruksmaskiner. I jämförelse
gick den för oss så viktiga europeiska traktorregistreringen ned med
cirka 3 procent under perioden.

Vår verksamhet inom olja & gas upplevde en fortsatt svag marknad,
vilket främst påverkar affärsområdet Trelleborg Offshore &
Construction som åter gjorde en förlust i kvartalet. Dock har denna
verksamhet endast haft en mindre påverkan på vårt kvartalsresultat ur
ett koncernperspektiv. Emellertid ser vi nu tydliga signaler på ökad
aktivitet inom detta segment, vilket förväntas leda till ökade
leveranser med viss tidsförskjutning, beroende på affärens karaktär.

Vi har under sommaren slutfört två förvärv, ett i USA och ett i Nya
Zeeland. Organiska initiativ fortsätter att vara i fokus, men vi
fortsätter att söka kompletterande förvärv som stärker våra
nischpositioner ytterligare.

Delar av vår verksamhet arbetar under högt kapacitetsutnyttjande,
vilket vi adresserar med hjälp av olika åtgärder och återspeglas
bland annat i en högre investeringstakt.

I början av juni genomförde vi en kapitalmarknadsdag i Stockholm, där
vi presenterade koncernens övergripande strategi. Det gavs också
stort utrymme för cheferna för respektive affärsområde att visa upp
den starka innovationskraft som återfinns brett inom koncernen. Detta
exemplifierades av en rad smarta produkter och erbjudanden. Under de
senaste åren har vi erhållit en rad priser för våra värdeskapande,
innovativa lösningar.

Sammanfattningsvis har vi under perioden sett en positiv
efterfrågesituation i flertalet av våra segment, och vi går in i det
tredje kvartalet med en stärkt optimism. Därmed sagt, politiska och
ekonomiska spänningar på den globala arenan har ökat, vilket kan
komma att påverka såväl handel som investeringsvilja mer än vad vi
ser idag.

För det tredje kvartalet blir vår sammanvägda bedömning att
efterfrågan kommer vara i nivå med årets andra kvartal, med
förbehållet att det tredje kvartalet är säsongsmässigt ett svagare
kvartal på grund av semestertider i Europa. Vi fortsätter att följa
den ekonomiska utvecklingen noga och har god beredskap att hantera
skiftande marknadsförhållanden", säger Peter Nilsson, VD och
koncernchef.

Andra kvartalet

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2018 ökade med 6 procent och
uppgick till 8 786 MSEK (8 265).

Den organiska försäljningen ökade med 2 procent. Exklusive
projektleveranser var motsvarande ökning 4 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 19 procent till 1
293 MSEK (1 089), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 14,7 procent
(13,2). EBIT är den högsta någonsin för koncernen.

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -32 MSEK (-76), i
linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive
jämförelsestörande poster uppgick till 3,40 SEK (2,92).

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 069 MSEK (1 096).
Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 82
procent (98), påverkad av en något högre investeringsnivå.

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2018
Efterfrågan bedöms vara i nivå med andra kvartalet 2018, justerat för
säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 25 april 2018 för andra
kvartalet 2018

Efterfrågan bedöms vara i nivå med första kvartalet 2018, justerat för
säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl.
07:45 CET.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar
som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 32 miljarder
kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen består av
fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial
Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing
Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgaktien har sedan
1964 varit noterad på börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large
Cap.

www.trelleborg.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trelleborg/r/kvartalsrapport-april-juni-2018,c...
http://mb.cision.com/Main/584/2578832/881185.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.