Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-23

TRELLEBORG: Kvartalsrapport januari-mars 2014

"Bra start på året"

"Trelleborg rapporterar ett bra första kvartal. Såväl
rörelseresultatet som rörelsemarginalen slog återigen rekord och är
de högsta hittills för koncernen i ett enskilt kvartal. Den organiska
försäljningstillväxten uppgick till 2 procent för koncernen, med
variationer mellan våra affärsområden.

Vi ser att våra program för kostnads- och kapitaleffektivitet
fortsätter att leverera goda resultat och att våra förvärvade
verksamheter integreras och utvecklas på ett tillfredställande sätt.

Våra ansträngningar för att skapa tillväxt via organiska initiativ och
kompletterande förvärv fortgår. Vi har också ett stort fokus på att
göra det enkelt för kunderna att göra affärer med oss. För att
åstadkomma detta måste vi vara nyskapande och ligga i framkant i
användningen av ny teknik i vårt interagerande med kunderna. Detta i
kombination med fokus på innovation i flera dimensioner ligger till
grund för ökat värdeskapande och vår position som premium partner
till våra kunder.

Marknadsutsikterna är fortsatt svårbedömda. Vi har ännu inte sett
tecken på en generellt förbättrad efterfrågesituation. För det andra
kvartalet blir vår samlade bedömning att efterfrågan är i nivå med
årets första kvartal. Vi fortsätter att följa den ekonomiska
utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande
marknadsförhållanden," säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet
Nettoomsättningen under första kvartalet 2014 ökade med 4 procent (-6)
och uppgick till 5 594 MSEK (5 394). Den organiska försäljningen
ökade med 2 procent (-5). Strukturförändringar bidrog med cirka 1
procent (4) och valutakursförändringar uppgick till 1 procent (-5).

Rörelseresultatet, exklusive andel i det samägda
TrelleborgVibracoustic och jämförelsestörande poster, ökade med 22
procent till 779 MSEK (639). Detta motsvarar en rörelsemarginal om
13,9 procent (11,8), den högsta hittills för koncernen i ett kvartal.

Jämförelsestörande poster uppgick till -18 MSEK (-37), som i sin
helhet avser tidigare aviserade åtgärdsprogram.

Rörelseresultatet i kvartalet för TrelleborgVibracoustic, exklusive
jämförelsestörande poster, ökade med 38 procent och uppgick till 39
MEUR (28), motsvarande en rörelsemarginal om 8,6 procent (6,6).

Trelleborgs andel i TrelleborgVibracoustic, inklusive
jämförelsestörande poster om -27 MSEK (-11), uppgick till 133 MSEK
före skatt (110).

Resultat per aktie ökade med 27 procent och uppgick till 2,29 SEK
(1,81).

Det operativa kassaflödet uppgick till 367 MSEK (1).

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2014
Efterfrågan bedöms vara i nivå med det första kvartalet 2014, justerat
för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information, kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
onsdagen den 23 april 2014, kl 13:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trelleborg/r/kvartalsrapport-januari-mars-2014...
http://mb.cision.com/Main/584/9572850/235989.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.