Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-04

TRELLEBORG: Trelleborgs kapitalmarknadsdag 2014

Trelleborg anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. I
programmet ingår dels presentationer som förmedlar en fördjupad bild
av de långsiktiga strategiska val som koncernen har valt att arbeta
efter, och dels konkreta prioriteringar respektive affärsområde
fokuserar på i närtid för att uppnå sina tillväxt- och lönsamhetsmål.

VD och koncernchef Peter Nilsson kommer även bekräfta Trelleborgs
marknadsutsikter från den första kvartalsrapporten 2014, det vill
säga att efterfrågan för det andra kvartalet är i nivå med årets
första kvartal.

- Vi ser inga förändringar i den generella efterfrågesituationen och
vår syn på marknads-utvecklingen som vi kommunicerade i samband med
vår rapport efter årets första kvartal kvarstår. Den allmänt
förväntade förbättringen i konjunkturen verkar dröja. Skulle vi se
att konjunkturen rör sig mera signifikant åt endera hållet så står vi
fortsatt väl rustade att hantera skiftande marknadsförhållanden,
säger Peter Nilsson.

- Trelleborgs mångåriga förändringsarbete fortsätter att ge resultat.
Det är de ständiga och dagliga förbättringarna inom ramen för en
strategisk kontinuitet som ligger till grund för koncernens framgång.
Vår geografiska balans fortsätter att utvecklas i rätt riktning
samtidigt som våra marknadspositioner stärks i takt med att vi
fördjupar oss inom utvalda segment inom special-utvecklade
polymerlösningar. Vi rör oss även kontinuerligt framåt i värdekedjan,
mot allt mer avancerade produkter och helhetslösningar, fortsätter
Peter Nilsson.

- Den organiska tillväxten inom koncernen står fortsatt i fokus. Som
en konsekvens av detta fortsätter vi utveckla vår plattform som på
sikt kommer leda till en uthålligt högre tillväxttakt oavsett
konjunkturläge. Vi värderar därutöver olika tilläggsförvärv inom
samtliga affärsområden som kan komplettera och stärka våra positioner
inom utvalda segment. Denna strategi medför att årets investeringar
kommer hamna på en förhållandevis hög nivå, då vi ser fortsatt goda
möjligheter att växa koncernen organiskt på ett lönsamt sätt.
Samtidigt fortsätter vi att driva initiativ för att ytterligare öka
lönsamheten inom delar av koncernen, och ser att vi är på god väg att
uppnå våra uppsatta finansiella mål på gruppnivå, avslutar Peter
Nilsson.

Presentationer kommer att hållas av VD och koncernchef Peter Nilsson,
ekonomi- och finansdirektör Ulf Berghult samt koncernens
affärsområdeschefer och VD för TrelleborgVibracoustic. Dessa kommer
att publiceras på www.trelleborg.com under
"Investerare/Presentationer".

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar.
Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter drygt 21 miljarder
kronor och har verksamhet i över 40 länder. Koncernen består av fem
affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial
Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing
Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Trelleborgkoncernen äger
dessutom 50 procent i TrelleborgVibracoustic, en global ledare inom
antivibrationslösningar för personbilar och tunga fordon, med en
omsättning på cirka 15 miljarder kronor och verksamhet i cirka 20
länder. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på börsen, och
listas på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com
Denna information är sådan som Trelleborg AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande
2014-06-04 kl. 10:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trelleborg/r/trelleborgs-kapitalmarknadsdag-20...
http://mb.cision.com/Main/584/9596277/252659.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.