Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Trention AB: Bokslutskommuniké 2018 & kvartalsrapport oktober - december 2018

Fjärde kvartalet 2018

? Nettoomsättningen uppgick till 15,5 (12,7) mkr
? Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 3,8 (5,1) mkr.
Exkl. den gamla

verksamheten uppgick rörelseresultatet till 12,5 mkr
? Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,0 (5,4) mkr, och marginalen
uppgick till 0,3% (42,1%)

? Periodens resultat uppgick till 0,2 (11,0) mkr
? Resultat per aktie uppgick till 0,05 (2,89) kr
Helåret 2018

? Nettoomsättningen uppgick till 55,8 (41,1) mkr
? Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 26,7 (27,0)
mkr. Exkl. den gamla

verksamheten uppgick rörelseresultatet till 39,4 mkr
? Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,3 (23,1) mkr och marginalen
uppgick till 32,8% (56,3%)

? Periodens resultat uppgick till 18,4 (35,5) mkr
? Resultat per aktie uppgick till 4,86 (9,36) kr
? Föreslagen utdelning till aktieägare om 1,45 (0,00) SEK per aktie
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

? 26 kreditavtal tecknades om sammanlagt 163 mkr
? Engagerat kapital uppgick till 75,3 procent vid utgången av
rapportperioden

? Trention lanserade en tjänst för mindre företagslån via Likvid.se
? Trention förlorade tvisten mot Nordic Guarantee och överklagar till
hovrätten

? Bolagets styrelse har antagit en ny utdelningspolicy där årlig
utdelning skall ske med ca 30%

av nettoresultatet.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

? Trention deltog i Saxlund Group ABs nyemission och äger efter
emissionen 26,4%

? Trention reserverar 5 mkr i potentiell kreditförlust för
kredittagare som försatts i konkurs

Citat från VD, William Heigard

"2018 utvecklades starkt i Trention sett till både intäkter och
resultat och bolagets andra verksamhetsår som

kreditgivningsbolag kan sammanfattas som mycket positivt. Justerat för
kostnader kopplat till Trentions tidigare

verksamhet uppgick intäkterna för helåret till 54,7 mkr med ett
rörelseresultat om 39,4 mkr, motsvarande en

rörelsemarginal om 70,5 procent."
För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, VD i Trention, Tel +46 8 510 147 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl.
08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trention-ab/r/bokslutskommunike-2018---kvartal...
https://mb.cision.com/Main/494/2740584/990691.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.