Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-13

Trention AB: Delårsrapport januari - juni 2018

Andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 14,3 (9,6) mkr
· Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 8,3 (7,0)
mkr

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,9 (6,9) mkr
· Rörelsemarginalen uppgick till 41,1% (71,9%)
· Resultatet före skatt uppgick till 5,8 (7,4) mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 6,3 (7,4) mkr
· Resultat per aktie uppgick till 1,67 (1,95) kr
Första halvåret 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 26,0 (15,5) mkr
· Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 18,2 (10,9)
mkr

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 15,1 (9,3) mkr
· Rörelsemarginalen uppgick till 58,2% (59,6%)
· Resultatet före skatt uppgick till 13,3 (9,8) mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till 13,8 (9,8) mkr
· Resultat per aktie uppgick till 3,65 (2,60) kr
Väsentliga händelser under andra kvartalet

· 18 kreditavtal tecknades om sammanlagt 195 mkr
· Engagerat kapital uppgick till 94,7 procent vid utgången av
rapportperioden

· Den 16 april lämnade B.O. Intressenter ett budpliktsbud till
aktieägarna. Efter acceptfristens utgång ägde Mats Gabrielsson via
familj och bolag ca 31 procent av aktierna i Trention.

Citat från VD, William Heigard

" Andra kvartalet utvecklades starkt i Trention och intäkterna nådde
en högstanivå om 14,3 mkr med en tillväxt om 48,8 procent jämfört med
föregående år och 22,6 % jämfört med föregående kvartal. Vi tecknade
18 kreditavtal under kvartalet och hela 39 kreditavtal under de
första sex månaderna till ett sammanlagt belopp om 420 mkr."

För ytterligare information, vänligen kontakta
William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08 - 510 147
00

william.heigard@trention.se
Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 08:30 CET.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och
tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten
erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom
större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder
utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom
investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag som
befinner sig i en expansionsfas. Trention är noterat på Nasdaq OMX
Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trention-ab/r/delarsrapport-januari---juni-201...
http://mb.cision.com/Main/494/2574517/877702.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.