Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-23

Trention AB: Delårsrapport januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 13,5 (14,3) mkr
· Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 8,3 (9,1)
mkr.

· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,6 (7,1) mkr, och
marginalen uppgick till -27,0% (49,4%)

· Periodens resultat uppgick till -4,7 (7,7) mkr
· Resultat per aktie uppgick till -1,23 (2,02)
Väsentliga händelser under första kvartalet

· 13 kreditavtal tecknades om sammanlagt 146 mkr
· Engagerat kapital uppgick till 83,8 procent vid utgången av
rapportperioden

· Trention gjorde extra kreditriskreserveringar och justerade ned
värdet på aktieinvesteringar om totalt -15 mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens
utgång

Citat från VD, William Heigard

" Trention har vidtagit flertalet försiktighetsåtgärder och bedömer
idag befintlig låneportfölj som stabil, utöver de reserveringar som
nu genomförts, men viruset är ännu inte besegrat och ekonomin är
fortsatt osäker"

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08-510 147 00
william.heigard@trention.se

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 april kl. 08:30.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och
tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten
erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom
större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder
utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom
investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag.
Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT).
www.trention.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/trention-ab/r/delarsrapport-januari---mars-20...
https://mb.cision.com/Main/494/3094671/1234158.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.