Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-22

Trention AB: Delårsrapport januari - september 2020

Tredje kvartalet 2020

▪ Nettoomsättningen uppgick till 13,7 (13,6) mkr
▪ Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 11,3 (9,8) mkr.
▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,3 (-26,1) mkr, och marginalen uppgick till 46,1% (-190,9%)
▪ Periodens resultat uppgick till 6,1 (-26,0) mkr
▪ Resultat per aktie uppgick till 1,62 (-6,85) kr

Niomånadersperioden 2020

▪ Nettoomsättningen uppgick till 38,5 (44,7) mkr
▪ Resultat före förändring av kreditreserv uppgick till 25,7 (33,3) mkr.
▪ Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,5 (-16,0) mkr, och marginalen uppgick till 31,4% (-35,9%)
▪ Periodens resultat uppgick till 8,1 (-14,4) mkr
▪ Resultat per aktie uppgick till 2,15 (-3,80) kr

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

▪ 4 kreditavtal tecknades om sammanlagt 174 mkr
▪ Engagerat kapital uppgick till 98,8 procent vid utgången av rapportperioden
▪ Trention kommunicerade att man avser delta som garant i Saxlunds Group ABs kommande
nyemission, med maximalt 27 mkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång

▪ Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång
Citat från VD, William Heigard

"Tredje kvartalet utvecklades i linje med våra förväntningar, om än något högre engageringsgrad än förväntat, och
därmed högre intäkter än föregående kvartal. Rörelsemarginalen, efter reservering till kreditreserv uppgick till 46 procent."

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel 08-510 147 00
william.heigard@trention.se  

Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:30.

Om Trention

Trention AB (publ) är ett svenskt företag som investerar i och tillhandahåller krediter till företag. Inom kreditverksamheten erbjuder Trention företag olika typer av finansieringslösningar såsom större företagslån, brygglån och kreditfaciliteter. Bolagets kunder utgörs primärt av medelstora- och stora företag. Inom investeringsverksamheten görs direkta investeringar i företag. Trention är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap (TRENT). www.trention.se

Författare Trention AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.