Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Trention AB: Kommuniké från Årsstämma i Trention AB (publ)

Trention AB:s årsstämma hölls måndagen den 29 april i Stockholm.

Fastställande av räkenskaper

Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för 2018.

Utdelningen för 2018 fastställdes, i enlighet med styrelsens förslag,
till 1,45 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den
2 maj 2019. Utdelningen beräknas att distribueras med början den 7
maj 2019.

Styrelse

Stämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fyra ledamöter
samt omval av Mats Gabrielsson, Kenneth Eriksson och Stina Karlsson.
Rolf Hasselström avböjde omval. Som nyval till styrelsen valdes Arash
Hosseini Pad. Mats Gabrielsson valdes till ordförande för styrelsen.

Vidare beslutades att arvode skall utgå med 150 000 kronor till
ordförande och med 100 000 kronor till envar av styrelseledamöterna.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och
teckningsoptioner.

Bland övriga beslut

· Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden
intill slutet av nästa årsstämma välja PwC, med Tobias Stråhle som
huvudansvarig revisor, till revisor för bolaget.

· Årsstämman beslutade att ingen valberedning skall utses inför
årsstämman 2020.

· Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till
riktlinjer för ersättning till eldande befattningshavare.

Fullständiga besluten

Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer
att finnas tillgängligt på bolagets hemsida inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

William Heigard, Verkställande direktör i Trention, Tel +46 8 510 147
00

william.heigard@trention.se
Denna information är sådan information som Trention AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 april 2019 kl. 15.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/trention-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-tren...
https://mb.cision.com/Main/494/2799590/1034126.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.