Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-31

Trention AB: Trention: förändringar av verksamhet och organisation - vd lämnar

Efter den avtalade försäljningen av Saxlund till Pilum genomförts
kommer verksamheten inom Trention vara begränsad till
kapitalförvaltning samt avyttring av de övriga tillgångar inom
Kompressorteknik och Waste Heat Recovery som kvarstår efter
försäljningen av Opcon Compressor Technology AB under 2015.

Avyttringen innebär även att bolaget nu verkställer ytterligare
nedskärning av administrationen inom Trention. Som ett led i
anpassningen till de nya förutsättningarna efter försäljningen av
Opcon Compressor Technology 2015 och nu Saxlund har bolaget sett över
ledningsfunktionen vilket också innebär att vd och koncernchef Rolf
Hasselström, samt vice vd Niklas Johansson kommer att lämna Trention.

Trentions vd och koncernchef Rolf Hasselströms anställning avslutas
den 30/6. Rolf Hasselström kommer att stå till styrelsens förfogande
under en övergångsperiod och kommer att kvarstå som tillförordnad vd
tills vidare. Detta påverkar inte Rolf Hasselströms position som
styrelseledamot i Trention.

Vice vd Niklas Johansson, som under senaste år främst varit ansvarig
för att utveckla affären med Kina, avgår som vice vd per den 31/5,
men kommer under en övergångsperiod att stå till bolagets förfogande.

Avyttringen innebär även ytterligare minskning av personal och
uppsägningar i moderbolaget.

Styrelsen kommer även att återkomma med mer utförlig information om
den framtida verksamheten inom Trention i god tid före den extra
bolagsstämma som ska besluta om försäljningen av Saxlund. Den extra
bolagsstämman förväntas hållas under juli.

Kostnaderna för uppsägningarna ryms till största delen inom de
reserveringar som gjordes för den pågående omorganisationen i
bokslutet för 2015. Dessa förväntas dock inte räcka fullt ut varför
bolaget reserverat ytterligare 2,8 mkr för uppsägningar och
omställningar inom moderbolaget, vilket kommer att belasta resultatet
för andra kvartalet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53 Trention AB, Box
15085, 104 65 Stockholm

Trention AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61, e-post: info@trention.se
www.trention.se

Trention AB är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar,
producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig,
effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi.
Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.
Antalet anställda är cirka 120. Aktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Trention AB ska
offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller
svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 maj 2016, kl.22.35
(CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trention-ab/r/trention--forandringar-av-verksa...
http://mb.cision.com/Main/494/2020747/523083.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.