Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Trention AB: Trention: Information gällande tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier 1:100

Trentions styrelse har beslutat om avstämningsdag för sammanläggning
av aktier.

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämman i Trention AB (publ) ("Trention" eller "Bolaget")
beslutade den 23 mars 2016 om sammanläggning av aktier 1:100, med
verkan att 100 (etthundra) befintliga aktier läggs samman till en (1)
aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om en
ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal
aktier.

Beslutet om sammanläggning och ändring av bolagsordningen har
registrerats av Bolagsverket och Trentions styrelse har beslutat att
avstämningsdag för sammanläggningen ska vara fredag den 20 maj 2016.

· Sista dagen för handel i Trentions aktie före sammanläggningen är
onsdag den 18 maj 2016

· Första dagen för handel i Trentions aktie efter sammanläggningen
är torsdag den 19 maj 2016, vilket innebär att aktiekursen från och
med den 19 maj 2016 kommer att återspegla effekten av
sammanläggningen

· Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i
sammanläggningen

Till följd av sammanläggningen kommer Trentions aktie att byta
ISIN-kod. Från och med den 19 maj 2016 handlas aktien med den nya
ISIN-koden SE0008348767.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att
minska från 378 800 110 aktier till 3 788 001 aktier med ett
kvotvärde om 125 kronor per aktie. Efter att det beslut om minskning
av Bolagets aktiekapital för överföring till fritt eget kapital som
också togs av bolagsstämman den 23 mars 2016 registrerats hos
Bolagsverket efter nu pågående tillståndsförfarande, kommer aktiernas
kvotvärde att uppgå till 13,20 kronor per aktie. Verkställande av
minskningsbeslutet väntas ske under juli månad.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre,
antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen. De
aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt
delbart med etthundra kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från
Erik Penser Bank AB för att innehavet ska bli jämnt delbart med
sammanläggningskvoten. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker
genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder
behöver vidtas av aktieägaren.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 80 00

Trention AB, Box 15085, 104 65 Stockholm

tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61, e-post: info@trention.se
www.trention.se

Trention AB är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar,
producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig,
effektiv och resurssnål energianvändning med fokus inom bioenergi.
Bolaget har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien.
Antalet anställda är cirka 120. Aktien är noterad på Nasdaq OMX
Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Trention AB (publ)
ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden
och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 13 maj 2016,
kl. 09.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trention-ab/r/trention--information-gallande-t...
http://mb.cision.com/Main/494/2008549/515379.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.