Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Tribona AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2014

apport januari-mars 2014

Lund, Sverige, 2014-04-22 10:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

I dag presenterar Tribona sin Delårsrapport för januari-mars 2014

Väsentliga händelser januari-mars 2014:

· Hyresintäkter uppgick under perioden till 107,3 mkr (125,4)

· Driftsnettot uppgick under perioden till 90,1 mkr (111,7)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till
24,6 mkr (58,2)

· Orealiserad värdeförändring på fastigheter under perioden på -145,9 mkr
(-9,4)

· Orealiserad värdeförändring räntederivat under perioden på -68,9 mkr
(30,5)

· Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -3,9 kr (0,9)

· Belåningsgraden uppgick till 64,0% (63,4)

· Ett 10-årigt avtal har tecknats med XL Bygg Stenvalls AB i fastigheten i
Umeå om 5 110 m2 med inflyttning 2014-04-01

· Styrelsen för Tribona AB har föreslagit att årsstämman den 22 april 2014
ska besluta att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för
bolagets aktieägare i syfte att skapa förutsättningar för bolaget att nå
tidigare kommunicerade tillväxtmål. Vid fullteckning kommer emissionen att
tillföra bolaget ca 290 mkr. Bolagets största aktieägare, Klövern AB, har
meddelat att man har för avsikt att teckna sin del i emissionen, motsvarande
29,8 procent av den totala emissionslikviden.

CEO Per Johansson kommenterar: ”Vi upplever ett fortsatt ökat behov och
intresse för bra logistikytor. Detta gör att vi har högt ställda förväntningar
på de kommande kvartalen när det gäller utveckling av befintligt bestånd, ökad
uthyrningsgrad och att vi kan ta nästa steg i vår tillväxtresa.”

Material
Delårsrapport och presentationsmaterial kommer att vara tillgängligt på
investors.tribona.se före presentationen.

Presentation
Tribona AB publicerar sin Delårsrapport för januari-mars 2014 idag, 22 april
2014. I samband med detta kommer bolaget att ge en presentation via audiocast
kl. 11:00 på bolagets hemsida, investors.tribona.se

Från bolaget medverkar CEO Per Johansson och CFO Tommy Åstrand.

För att ställa frågor under presentationen, ring något av följande nummer
beroende på vilket land ni befinner er i.

Sverige +46 (0)8 505 564 74
Norge +47 235 00 210
England +44 203 364 5374
USA +1 855 753 2230

Presentationen kommer att hållas på svenska.

För ytterligare information
Per Johansson, CEO: +46 708 17 1363, e-post: per.johansson@tribona.se
Tommy Åstrand, CFO: +46 705 45 5997, e-post: tommy.astrand@tribona.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Tribona AB
(publ) ska offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande 2014-04-22 kl. 10:30.

Om Tribona
Tribona AB (publ) är Sveriges största noterade fastighetsbolag med renodlad
inriktning på lager- och logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet består av
moderna och strategiskt belägna logistikfastigheter, 21 i Sverige och en i
Danmark med en uthyrningsbar yta på cirka 711 000 kvadratmeter. För mer
information, besök www.tribona.se

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.