Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-19

Triboron International AB: Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020

Nettoomsättningen uppgick till 92 (237) TSEK.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 104 (104) TSEK.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 228 (15) TSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -3 230 (-4 393) TSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -3 231 (-4 393) TSEK.

Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,13 (-0,19) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 429 (-6 011) TSEK.

Likvida medel uppgick på balansdagen till 6 649 (19 556) TSEK.

Väsentliga händelser under perioden

Ett antal olika åtgärder har vidtagits på Bolaget för att mildra den kort- och långsiktiga effekten av covid-19. Vi följer utvecklingen noga och anpassar vid behov våra åtgärder enligt lokala myndigheters råd och förordningar.

Bolaget har i april sagt upp det tidigare avtalet med F-Link AB och startat webbförsäljning i egen regi av Triborons produkter, samtidigt som diskussioner förs med ett antal större distributörer och återförsäljare både i Norden och övriga Europa för att öka tillgängligheten för Bolagets produkter.

VD Pär Krossling kommenterar:

Våra marknader fortsätter att präglas av den pågående pandemin, men glädjande nog ser vi tecken på lättnader. I Nederländerna, som också haft betydande restriktioner, har vår distributör Future2Green börjat lägga beställningar igen under kvartalet. Dessutom har vi en del intäkter från den webbshop vi startade i april.

Även om den pågående pandemin bromsar vår utveckling för närvarande, kan jag konstatera att Triboron flyttar fram positionerna bland potentiella kunder inom framför allt distributions- och transportsektorn. Antalet kontaktytor ökar, vilket också ökar sannolikheten för fler nya kunder på sikt.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 klockan 08:00 CET.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.