Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Triboron International AB: Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 294 (0) TSEK.
· Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 77 (115) TSEK.
· Övriga rörelseintäkter uppgick till 1 (2) TSEK.
· Rörelseresultatet uppgick till -3 467 (-3 240) TSEK.
· Resultatet efter skatt uppgick till -3 467 (-3 269) TSEK.
· Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,14 (-0,15) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 758
(-1 793) TSEK.

· Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 331 (4 844) TSEK.
Väsentliga händelser under perioden
· Triboron och Fuellink har tecknat nytt avtal avseende
distribution av bolagets produkter i Sverige och Norge

· Goat Fuels väljer Triboron till bränsle för extremracing
· Triboron har utsett Ian Field till ny CTO för bolaget från och
med den 1 augusti 2019

VD Pär Krossling kommenterar:
Vi jobbar målmedvetet vidare för att öka kännedomen om Triboron.
Diskussioner förs med flera potentiella kunder och distributörer i
olika geografier, samtidigt som vi fortsätter utveckla och verifiera
vår teknologi med välrenommerade universitet och samarbetspartners.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
november 2019 klockan 08:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Pär Krossling, VD
Tel: +46 70 819 64 66
E-post: par.krossling@triboron.com
Nina Kronberg, CFO
Tel: +46 8 643 10 00
E-post: nina.kronberg@triboron.com

Rapporten i sin helhet finns att läsa på
http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrappo...

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en
grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och
patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i
bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin
minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar.
Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/triboron-international-ab/r/triboron-publicer...
https://mb.cision.com/Main/18115/2961075/1140951.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.