Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Troax Group AB: Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

Hillerstorp 10 maj 2016 18:30 CET

Årsstämman i Troax Group AB (publ) hölls den 10 maj 2016 i
Hillerstorp.

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt
ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag
till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes
till 3 kronor per aktie (cirka 0,325 Euro) med 12 maj som
avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 17 maj.
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Fastställande av principer för valberedningen samt val av ledamöter
till valberedningen

I enlighet med principer för inrättande av valberedning beslutade
årsstämman att valberedning inför årsstämman 2017 skall bestå av
Anders Mörck (ordförande) representerande Investment AB Latour, Jan
Särlvik, Nordea Fonder, Ulf Hedlundh, Svolder AB samt Jan Svensson,
styrelseordförande i Troax Group AB. Vidare beslutades i enlighet med
förslag om vilka principer som skall gälla för valberedningen.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman
valda styrelseledamöter till sex. Årsstämman beslutade därefter om
omval av Jan Svensson, Per Borgvall, Anna Stålenbring, Thomas
Widstrand och Curt Germundsson. Lennart Sundén och Peter Möller
avböjde omval. Till ny styrelseledamot valdes Eva Nygren. Jan
Svensson utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att
styrelsearvode, exklusive arbete i utskott, ska utgå med sammanlagt 1
200 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och
200 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är
anställda i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet och
ersättningsutskottet utgår med 50 000 kronor till ordförande samt 25
000 kronor till övriga ledamöter i respektive utskott.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2017, att
välja Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB till revisor. Det noterades
att Magnus Brändström kommer att vara huvudansvarig för revisionen.

Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Thomas Widstrand,
President and CEO

Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
330 33 Hillerstorp
(http://tel 46 (0)370-82831)Tel 46 (0)370-82831
http://www.troax.com
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 33 länder.
Under 2015 uppgick Troax nettoomsättning till 103 MEUR och antalet
anställda till 440 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/troax-group-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-tr...
http://mb.cision.com/Main/11968/2005376/513888.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.