Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Troax Group AB: TROAX: DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016

Hillerstorp 10 maj, 2016 12.00 CET

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2016

JANUARI - MARS 2016

· Orderingången ökade med 12 procent, till 29,1 (25,9) MEUR eller
med 11 procent justerat för förvärv och valuta.

· Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 26,8 (24,7) MEUR eller
med 7 procent justerat för förvärv och valuta.

· Rörelseresultatet minskade till 4,7 (5,0) MEUR, belastat med
kostnader för planerade marknadssatsningar och inkörning av ny
lacklina.

· Rörelsemarginalen minskade till 17,5 (20,2) procent.
· Det justerade rörelseresultatet minskade till 4,7 (5,0) MEUR.
· Den justerade rörelsemarginalen minskade till 17,5 (20,2) procent
som en följd av ökade kostnader.

· Resultat per aktie uppgick till 0,14 (0,15) EUR.
VD KOMMENTAR

Under 1:a kvartalet 2016 visade Troax en fortsatt styrka i ökningen av
orderingången, då denna ökade med 12 procent (11 procent exklusive
valuta och förvärv). Vi är övertygade att vi fortsätter att ta
marknadsandelar. Samtliga regioner, förutom UK, har ökat jämfört med
samma kvartal föregående år. Utvecklingen på Nya Marknader är
speciellt positiv och kan främst härledas till god utveckling i
Nordamerika och Kina. Det kan glädjande konstateras att vi tack vare
den goda orderingången detta kvartal kan redovisa den högsta
orderstocken någonsin.

Nettoomsättningen ökade i kvartalet med 9 procent jämfört med
motsvarande period föregående år (exklusive förvärv och valuta var
ökningen 7 procent). Även här är utvecklingen positiv speciellt för
Nya marknader men också Kontinentaleuropa uppvisar goda tal. Totalt
har koncernen ökat till en omsättningsnivå på 106 MEUR i rullande
12-månaders årstakt.

Under kvartalet har däremot resultatet försämrats något jämfört med
föregående år. Avvikelsen beror främst på planerade
marknadssatsningar i Nya marknader men även på planerade kostnader
(ca 0,4 MEUR i kvartal 1) i samband med inkörning av den nya
lacklinan. Lacklinan förväntas vara intrimmad under kvartal 2, varför
dessa kostnader succesivt kommer försvinna. Vi kan konstatera att
lackanläggningen går bra. De extra kostnaderna får i huvudsak
hänskjutas till igångkörning och intrimning.

Vi har i år ingen större valutaeffekt detta kvartal (-0,1 MEUR),
föregående år var effekten +0,4 MEUR. Rörelseresultatet blev 4,7
(5,0) MEUR, vilket innebär en rörelsemarginal på 17,5 procent att
jämföra med 20,2 föregående år.

Resultat per aktie är efter första kvartalet 0,14 euro att jämföra med
0,15 euro föregående år.

Rörelsekapitalet har ökat något under kvartalet, med en viss ökning av
kundfordringar förklarat av ökad omsättning. Vi har också större
belopp än vanligt som definieras som produkter i arbete, d.v.s.
uppbyggnad av projekt för kunder. Vi har fortsatt med positiv
kassagenerering under kvartalet och nettoskulden är nu nere i 44,3
MEUR, en minskning med 1,7 MEUR i kvartalet.

Thomas Widstrand, VD och koncernchef

Telefonkonferens

Inbjudan - presentation av resultatet för senaste kvartalet:
Thomas Widstrand, VD och koncernchef presenterar resultatet vid ett
konferenssamtal 10 Maj 2016, kl. 17.30 CET.

Konferensen kommer hållas på engelska.
För att delta i konferensen se mer information på i
http://www.troax.com/sv/news

Denna delårsrapport offentliggörs enligt lagen om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument
eller regelverket för NASDAQ Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 maj 2016, kl. 12:00.

Thomas Widstrand
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
330 33 Hillerstorp
(http://tel 46 (0)370-82831)Tel 46 (0)370-82831
http://www.troax.com
thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för
inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom
marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt
förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för
att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global
organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion,
vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 33 länder.
Under 2015 uppgick Troax nettoomsättning till 103 MEUR och antalet
anställda till 440 personer. Bolagets huvudkontor är beläget i
Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/troax-group-ab/r/troax-delarsrapport-januari--...
http://mb.cision.com/Main/11968/2005262/513575.pdf
http://mb.cision.com/Public/11968/2005262/a02aa13d3a8983fa.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.