Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

TROEN: Halvårsrapport 2019 TrønderEnergi

TrønderEnergi fikk et historisk høyt resultat i første halvår 2019. Ut over god
ordinær drift er halvårsresultatet i betydelig grad påvirket av etableringen av
det nye nettkonsernet, og kraftsikringskontrakter.

TrønderEnergi-konsernet fikk et resultat etter skatt på 870 millioner første
halvår 2019 mot 283 millioner første halvår 2018. I resultatet ligger det en
engangsinntekt på 542 millioner som følge av at TrønderEnergi Nett og NTE Nett
har gått sammen og dannet felles nettkonsern. Nettgevinsten er en
regnskapsmessig oppskrivning og gir ingen likviditetseffekt til
TrønderEnergi-konsernet. I tillegg inkluderer resultatet positive verdiendringer
på kraftkontrakter på i overkant av 100 millioner etter skatt, mesteparten av
dette også uten likviditetseffekt til konsernet.

Driftsresultat før netto andre gevinster og tap som i hovedsak er verdiendring
på kraftkontrakter, er 222 millioner kroner første halvår 2019, mot 127
millioner kroner for første halvår 2018.

Siden både nettvirksomheten og det meste av vindkraftproduksjonen i løpet av
2018 og 2019 er skilt ut i egne selskaper hvor vårt inntektsbidrag føres under
inntekt fra felleskontrollert virksomhet, er driftsresultatet i TrønderEnergi i
all hovedsak relatert til vannkraftproduksjon med tilhørende virksomhet.

Økningen fra første halvår 2018 til første halvår 2019 skyldes i hovedsak høyere
produksjon og høyere realisert kraftpris. Kraftproduksjon hittil i år er på 1009
GWh, mot 859 GWh i fjor. Gjennomsnittlig kraftpris for område Midt-Norge (NO3)
første halvår 2019 er på 43,31 øre/kWh mot 37,51 øre/kWh første halvår 2018.
Oppnådd kraftpris (inkl. sikring) første halvår 2019 ble 39,1 øre/kWh mot 32,7
øre/kWh samme periode i fjor.

- Vi har lagt bak oss et veldig godt økonomisk første halvår i
TrønderEnergi-konsernet, og bidratt til å skape betydelige verdier for våre 24
trønderske eierkommuner, KLP og Nordmøre Energiverk, sier konsernsjef Ståle
Gjersvold.

Han kalles sammenslåingen av TrønderEnergi Nett og NTE Nett for en milepæl.
- Jeg er ikke i tvil om at dette var et riktig grep å gjøre for alle parter,
ikke minst for kundene, og er veldig glad for at nettkonsernet nå endelig er en
realitet, sier Gjersvold.

Konsernsjefen er også godt fornøyd med utviklingen i produksjons- og
utviklingsdelen av TrønderEnergi.
- I TrønderEnergi-konsernet jobber vi hver dag for å gi Norge ren, fornybar
kraft, og bidra til det grønne skiftet. Vi ser at den jobben nytter og gir
resultater både for samfunnet og for oss. Vi har gjort mye, men skal gjøre mye
mer fremover for å elektrifisere og energieffektivisere Norge, sier Gjersvold.

For oppfølging og ytterligere kommentarer:
Konsernsjef Ståle Gjersvold, mobil 916 13 457
Økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo, mobil 976 75 514
Konserndirektør kommunikasjon og samfunnsansvar Stig Tore Laugen, mobil 916 00
217

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/484182

Författare OSE News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.