Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

True Heading: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

DELÅRSRAPPORT 31 MARS 2016

KONCERNEN I KORTHET

· Nettoomsättning för Moderbolaget Q1, 2 991 kSEK (4 222kSEK)
· Nettoomsättning för Koncernen Q1, 4 102 kSEK (3 730 kSEK)
· Resultat före skatt för Moderbolaget Q1, - 560 kSEK (-2 041 kSEK)
· Resultat före skatt för Koncernen Q1, -1 367 kSEK (-3 885 kSEK)
· Seapilot lanserar ny Premiumtjänst
· Seapilots Premiumtjänst gör succé på båtmässan Allt För Sjön
· Seapilot anmäler Sjöfartsverket till Konkurrensverket

Bolaget gör efter de stora förändringar som skedde under hösten och
vid årskiftet en omstart och kan konstatera att intresset för det vi
gör är fortsatt starkt. Vi har med begränsade resurser även lyckats
vända skutan till ett fördelaktigare läge men det stormar fortfarande
på havet och vår förmåga är idag kopplad till några få personer som
sliter hårt för att hålla kursen mot lugnare och tryggare vatten.
Verksamheten är nu inriktad på att växa organiskt. För att få en
snabbare tillväxt krävs dock kapitaltillskott.

Det närmsta året blir avgörande för hur bolagets framtid kommer att
utveckla sig. Nuvarande aktieägare har inte, mer än till del, varit
villiga att bidra med erforderligt kapital för att få en snabbare
tillväxt i bolaget. Vi kan också konstatera att ett flertal försök
att hitta externa intressenter för att investera i bolaget inte har
lyckats.

Situationen är relaterad till tre huvudsakliga problem. Det första
problemet är att hitta en extern partner som är villig att investera
i bolaget. Dialog har förts med ett antal olika intressenter av olika
karaktär och storlek vilka alla ser en potential i framförallt
Seapilot. Dessa diskussioner har försvårats av att vi är noterade på
Aktietorget, vilket setts som ett hinder. Det andra problemet är att
potenitella finansiärer inte är intresserade av hårdvara. Den
ihopkoppling av hårdvara och mjukvara som vi förespråkat har inte
väckt något intresse på marknaden och därför har framtida utveckling
av ny hårdvara avslutats, trots att projekt finns där vi ser en
ansenlig potential. Vidare har produktsortimentet minskats ner till
att innefatta de mest lönsamma och omsatta produkterna. Denna del
bidrar forsatt till en avsevärd del av bolagets omsättning.
Hårdvarudelen har vi också försökt att avyttra men inte lyckats hitta
någon som kunnat lämna ett acceptabelt bud. Det ligger trots allt ett
värde i den IPR som finns, i varumärke och . Det tredje problemet är
att bolaget skulle behöva visa på en bättre tillväxt och ett mer
positivt kassaflöde i slutänden, vilket tar tid eftersom det idag
måste ske organiskt. Detta har vi lyckats med tidigare och nu har vi
som målsättning att få till detta igen. Alla måste dock vara medvetna
om att nuvarande resurser är begränsade både avseende personal och
ekonomi.

UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

Seapilot

Under våren har affärsmodellen modifierats och en enklare lösning för
hur appens olika tjänster paketeras har lanserats i samband med
båtmässan Allt För Sjön. Den nya enklare modellen fick ett mycket
gott mottagande på mässan och under veckan såldes nya Premium
abonnemang för nästan 500 kkr. Försäljningen under första kvartalet
ligger därför något bättre för Seapilot än 2015 och vi ser en viss
tillströmmning av kunder även utanför Sverige som dock fortsätter
vara den enskilt största marknaden. Det är nu viktigt att nå ut även
utanför Sverige och fokusera på volym samarbeten där vi ännu inte
lyckats få någon stark partner att teama med oss. Dock pågår ett
antal diskussioner med partners som skulle kunna ge stora volymer om
dessa samarbeten går i mål. Inriktningen är då främst mot den
amerikanska marknaden men Europa med nya täckningsområden som
Kroatien, Grekland, Italien och Portugal bör kunna ge en ökad
efterfrågan. Seapilot anses normalt vara en mycket uppskattad app
bland våra användare och en pågående undersökning på bloggen
sittbrunnen.se visar tydligt på vår dominerande ställning inom
Sverige när det gäller att leverera kvalitet för pengarna.

Den anmälan som gjordes av Sjöfartsverket till Konkurrensverket under
första kvartalet har nu gått vidare till fortsatt granskning hos
Konkurrensverket efter att Sjöfartsverket lämnat sitt svar på anmälan
till Konkurrensverket i slutet på april. Ihop med vårat juridiska
ombud har vi kunnat konstatera att Sjöfartsverket i sitt svar valt
att inte alls svara på kärnfrågan i vår anmälan och vi därför
förmodar att Konkurrensverket därför behöver fortsätta granskningen.
Detta sker normalt bara med kring 10% av de anmälningar som görs. Vi
ser även att en utebliven fortsatt granskning och att detta lämnas
utan åtgärd skulle vara en stark grund för att inte fortsätta med
verksamheten då vi inte kan acceptera eller klara den snedvridning
som idag sker mot våra konkurenter och då främst Eniro.

True Heading

Produkterna har sedan årskiftet visat på en fortsatt stabil trend för
att minska ner det stora lagervärde som funnits i hårdvara. Med
nuvarande kostnadsramar går bolaget nästan runt mycket tack vare den
försäljning som kunnat ske och ett visst överskott och ökning även på
marginalsidan. När samtliga planerade nedskärningar kan genomföras
under kvartal två bör förutsättningar finnas för att även få till ett
positivt resultat. Nuvarande produktionskapacitet är dock starkt
begränsad och kan bli ett problem för framförallt tillverkningen av
våra egna AIS produkter. Bland dessa har våra proffs AIS mottagare
utmärkt sig under våren med ett all time high i antal beställningar
med prominenta kunder som världens största försvarskoncern Lockheed
Martin där slutkunden som tidigare meddelats är US Navy's ubåtsvapen.
En stor andel på kundfodringar är relaterade till fakturering av FMV
för den beställning vi haft sedan 2010 och som man vi årskiftet valde
att säga upp. Vi anser att man därmed är skyldiga enligt avtal att ta
leverans av gjord beställning. För närvarande pågår en dialog kring
detta med FMV men går det inte att komma överens är förfarandet
avtalsmässigt att frågan skall avgöras i skiljenämnd.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Seapilot lägger ner utvecklingen av sin Windows plattform
· True Heading får ny order från Lockheed Martin värd över 200 kkr
· True Heading nominerar Anna Averud och Martin Rylander till nya
styrelseledamöter inför stämman 2016

.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st)

31 mars 2016 4 029 084 5 100 000 35 190 844

Resultat per aktie 3 månader 2016: Koncern = -0,033 SEK/aktie,
Moderbolaget = -0,013 SEK/aktie

Danderyd 2016-05-16

Styrelsen

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Halvårsrapport för första halvåret 2016 lämnas den 26 augusti 2016.

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd

Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/true-heading/r/delarsrapport-1-januari---31-ma...
http://mb.cision.com/Main/11598/2010242/516419.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.