Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-08-26

True Heading: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

KONCERNEN I KORTHET

· Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 8 712 kSEK (4
222 kSEK)

· Nettoomsättning för Koncernen första halvåret, 10 987 kSEK ( 3
730 kSEK)

· Resultat före skatt för Moderbolaget första halvåret, 2 836 kSEK
(-2 041 kSEK)

· Resultat före skatt för Koncernen första halvåret, 1 372 kSEK (-3
885 kSEK)

· True Heading fortsätter leverera till Lockheed Martin.
· Seapilots nya PREMIUM tjänst en succé.
· Seapilot och True Heading anmäler Sjöfartsverket till
Konkurrensverket

Bolaget har med genomförda besparingar kunnat anpassa kostnaderna och
samtidigt lyckats behålla en nästan lika stor försäljning som den
tidigare organisationen till ökad marginal. Detta gör att resultatet
ser bättre ut än tidigare men är fortfarande ej tillräckligt starkt
för att visa positiva siffror. Den nuvarande organisationen är
minimerad. Likviditetsmässigt står vi till hösten inför en utmaning
att kunna utveckla verksamheten. Föregående års företrädesemission
har visat att det då inte gick att finansera verksamheten vidare på
det sättet varför det nu endast återstår två möjligheter.

1. Ett försök med en ny företrädesemission.
2. Ny investerare.

Båda alternativen har diskuterats inom styrelsen och förutsättningar
för en ny företrädesemission känns som svår att genomföra med bra
resultat. Därmed återstår endast alternativ två att hitta en ny
investerare som skulle vara beredd att gå in i bolaget i någon form.
Försök har gjorts att se om en sådan intressent finns på marknaden
men ännu kan inget konkret förslag presenteras. Vill vi ta vara på
det värde i Seapilot och True Headings varumärken och möjlighet att
de utvecklas till den potential den har förmågan att kunna göra,
behöver något ske. Så många nöjda kunder och en fantastiskt
navigations och social boating plattform med ett ökande antal trogna
användare.

UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

Seapilot

Efter vårens lyckade lansering av en ny modell för affärsmodellen har
vi jobbat aktivt med att få över samtliga kunder till en
prenumerationslösning genom den nya Premiumtjänsten och därmed
säkerställandet av ett kontinuerligt flöde av intäkter.

Sverige är fortfarande utan tvekan den största marknaden för Seapilot
men vi märker att vi tappar tillväxt vilket vi utan tvekan härleder
till den konkurrensfördel som Eniro har mot oss genom ett mer
förmånligt licensavtal med Sjöfartsverket. Den anmälan som gjordes
till Konkurrensverket under våren har nu passerat förbi en första
granskning och lyfts till handläggning och vidare utredning. Under
hösten kommer ett beslut fattas av Konkurrensverket om man skall
driva ärendet till process. Sjöfartsverket har trots sin
monopolställning inte visat vilja att ändra sin syn på
licenshantering med samma villkor för alla, vilket både tex
Lantmäteriet och SMHI tidigare gjort i liknande ärenden till
Konkurrensverket gällande offentlig data och vilja att följa PSI
direktivet.

Vi jobbar nu med att uppdatera Seapilots hemsida och förenkla
processen för köp. Nya regler från Apple gör det nu betydligt enklare
att kunna aktivera både sjökort- och premiumprenumerationerna till
årligen återkommande köp vilket är glädjande för oss. För en svensk
kund hamnar då den årliga intäkten på strax över 400 kr.

Under andra kvartalet har vi också glädjande lyckats skriva vårat
första OEM avtal för att leverera en anpassad lösning av Seapilot
till Point 65, ett större företag inom kajaksegmentet. Det finns i
detta avtal rum för volymer upp till 30000 nya användare främst i USA
och där intäkterna i huvudsak stannar i Seapilot.

True Heading

Vi ser en fortsatt positiv efterfrågan på våra produkter och har under
det första halvåret kraftig minskat ner lagernivåerna till mer
rimliga nivåer och dessutom till del höjt marginalerna. Vi når inte
exakt upp till samma volymer som 2015 men har ändå lyckats bibehålla
en rimlig försäljning utifrån de resurser som funnits tillgängliga
både för marknadsföring och försäljning men även för produktion,
support och logistik. Vi kan med en fjäder i hatten konstatera att vi
har fortsatt förtroende hos världens största försvarskoncern Lockhead
Martin (LMCO) för våra produkter och vi har till dags datum genererat
försäljning över tid på mer än 3 MSEK bara på en produkt till LMCO.
Vi kan också konstatera att några av våra viktigaste kunder som tex
Furuno står fortsatt för bra volymer.

Vår avsikt är att hitta en intressent för hårdvarudelen som kan vara
med och utveckla den know how och de ideer som finns i bolaget. Detta
kan vi redan se genom att ett av bolagets patent nu börjar skapa
intresse genom den internationella utveckling som pågår av det sk.
R-Mode systemet som är tänkt att komplettera GNSS lösningar i
positionering av fartyg med potential att bli ett nytt Decca eller
Loran C system.

I resultatet för halvåret ligger också en fordran på Försvarets
Materielverk om 3,1 MSEK om vilken tvist förnärvarande råder. Ärendet
kommer med sannolikhet att överföras till skiljenämnd för avgörande
om pågående förhandlingar ej kommer vidare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· True Heading får förnyad större order från Lockheed Martin.
· Seapilot lanserar ny hemsida
· Seapilot skriver OEM avtal med Point 65 Sweden
· Seapilot del av prestigefullt designpris
· True Heading får förfrågan på patent

.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st)

30 juni 2016 4 029 084 5 100 000 35 190 844

Resultat per aktie 6 månader 2016: Koncern = 0,034 SEK/aktie,
Moderbolaget = 0,070 SEK/aktie

Danderyd 2016-08-26

Styrelsen

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Delårsrapport för tredjekvartalet 2016 lämnas den 25 november 2016.

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd

Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/true-heading/r/halvarsrapport-1-januari---30-j...
http://mb.cision.com/Main/11598/2066271/554029.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.