Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

True Heading: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

BOLAGET I KORTHET

· Nettoomsättning för bolaget första halvåret, 5 246 kSEK (4 199
kSEK)

· Resultat före skatt för bolaget första halvåret, -1 130 kSEK (- 2
422 kSEK)

Första halvåret av 2019 har handlat om att öka marknadsandelar genom
både befintliga och nya försäljningskanaler och att fortsätta
utveckla och förbättra produktportföljen.

Första halvåret har också handlat om att få ordning på
affärssupportsystem som existerar för att stödja ledningen och
utvecklingen samt den dagliga kontrollen av bolaget. Vi känner idag
trygghet med våra system och vi fortsätter att utveckla rutiner och
processer kring affären för att säkerställa att allt går rätt till.

Ett antal nya kunder har knutits till bolaget, främst i länder där AIS
har en stark utvecklingspotential. Ett antal befintliga kunder har
fått sina priser justerade och vi ser nu en sund marginal i
relationen med dessa kunder.

Ett omfattande produktutvecklingspaket är igång med mål att vara i
klart för leverans under våren 2020. Detta för att möta den ökande
efterfrågan på världsmarknaden, som öppnats för flera olika
kategorier av AIS-produkter.

Resultatet för halvåret är i alla avseenden väsentligt bättre i
jämförelse med motsvarande period 2018. Det är mycket positivt att
resultatet går åt rätt håll och målsättningen är att ha ett
nollresultat för 2019 och ett positivt resultat redan 2020.

Nedan några nyckelsiffror som till största del visar på en positiv
utveckling och några där utrymme finns till förbättring.

· Rörelseintäkterna ökade med 25,1% mot samma period 2018.

· Täckningsbidraget ökade totalt med 53,1% mot samma period 2018.

· Bruttovinstmarginalen för perioden ökade från 39,6% för perioden
2018 till 48,5% för perioden 2019.

· Övriga externa kostnader sänktes med hela 42% mot perioden 2018
och dessutom med 37% mot budget för perioden 2019.

· Dessutom lyckades vi parera den övriga externa kostnadsmassan så
att vi procentuellt landade på 28,1% av rörelseintäkter mot 30,1% som
var budget för perioden 2019.

· Under stor del av 2018 arbetade det tre personer heltid i
bolaget. Från och med november och december 2018 ökades
personalstyrkan på till sex personer. Personalkostnaderna ökade
därför med 52,3% mot perioden 2018 och med 12,7% mot budget för
perioden 2019.

· Kostnaderna för avskrivningar på patent och varumärken ökade med
21,6% mot perioden 2018 och med 32,0% mot budget för perioden 2019.
Patenten är en viktig tillgång för bolaget.

· Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades med 54,4% mot
perioden 2018 och med 1,8% mot budgeterat rörelseresultat före
avskrivningar för perioden 2019.

· Beräknat resultat förbättrades med 53,3% mot perioden 2018 och
med 4% mot budgeterat beräknat resultat för perioden 2019.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bolaget har närvarat under ORC (Offshore Race Congress) 2019 European
Championship i Oxelösund mellan den 11-17 augusti 2019. Bolaget
ansvarade för all AIS kommunikation mellan deltagande båtar och
tävlingsledningen. Bolaget ställde även ut sitt sortiment i Race
Village där många andra utställare deltog som t ex. SSAB, SAPA, North
Sail, Fjällräven m fl.

Bolaget har under helgen 23-25 augusti ställt ut på Öppet Varv, Ellös
som arrangerades av den svenska segelbåtstillverkaren Hallberg Rassy
samt under helgen 30 augusti till 1 september även ställa ut på Allt
på sjön, Gustavsberg som arrangeras av Sweboat.

.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier Aktiekapital (SEK) A-aktier (st) B-aktier (st)

30 juni 2019 7 029 084 5 100 000 65 190 844

Ingen förändring av antalet aktier har skett sedan 30 juni 2018.

Resultat per aktie 6 månader 2019: True Heading AB (publ) = - 0,016
SEK/aktie

Kvartalsrapporten har ej granskats av bolagets revisor.

Delårsrapport för tredjekvartalet 2019 lämnas den 29 november 2019.

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktinformations
försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2019.

Danderyd 2019-08-30

Styrelsen

TRUE HEADING AB (publ), (556658-5054)

Enhagsvägen 18, SE-187 40 Täby

info@trueheading.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/true-heading/r/halvarsrapport-1-januari---30-...
https://mb.cision.com/Main/11598/2892759/1098203.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.