Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-18

True Heading: Kommuniké från årsstämman 2016-05-18

Årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2016-05-18 och
i

sammandrag beslutades följande;
· Styrelsens ordförande Anders Bergström hälsade alla deltagare
välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid
stämman.

· Stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes
enhälligt

· Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkning och att
resultatet skall

disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, samt att
bevilja ansvarsfrihet åt

styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
· Stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om
emissioner i

enlighet med till stämman framlagt förslag. Beslutet var enhälligt.
· Stämman beslutade att arvoden till styrelse skall utgå med max ett
basbelopp per år för deltagande vid minst 6 möten. Vid frånvaro dras
1/6 basbelopp av från maximal ersättning. För personer arbetandes
inom bolaget eller koncern utgår inget arvode. För revisorer skall
ersättning utgå enligt bok och räkning. Ändringen mot kallelsen
föranleddes av plan att vid det konstituerande och första
styrelsemötet med nya styrelsen välja Torgny Hellström till
ordförande samt återinsätta Anders Bergström som VD. Särskilt
pressmeddelande kommer att skickas när så formellt har skett.
Beslutet var enhälligt.

· Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes; Anders Bergström, Torgny
Hellström, Göran

Liljegren. Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes; Anna Averud och
Martin Rylander.

Danderyd 2016-05-18
True Heading AB

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/true-heading/r/kommunike-fran-arsstamman-2016-...
http://mb.cision.com/Main/11598/2012140/517497.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.