Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-10

True Heading: True Heading AB (publ) genomför fullt garanterad nyemission.

True Heading AB (publ) listat på AktieTorget kommer att genomföra en
fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare.

Styrelsen i True Heading har idag beslut att med stöd av bemyndigande
från årsstämman den 18 maj 2016 genomföra en garanterad nyemission av
B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.
Teckningskursen är 0,25 kronor per ny B-aktie. Aktiekursen var kl. 15
den 2016-11-10, 0,40 kronor. Vid full teckning i Erbjudandet tillförs
Bolaget cirka 7 miljoner SEK före emissionskostnader. Erbjudandet
medför en teckning av högst 28 203 590 B-aktier. En (1) aktie ger en
teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av
sju (7) nya B-aktier till en teckningskurs om 0,25 SEK per B-aktie.
Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst 2 820
359 SEK till 6 849 443,40 SEK. Antalet aktier av serie B kan öka med
högst 28 203 590 B-aktier till 63 394 434 B-aktier. Det totala
antalet aktier av serie A och serie B kan öka till totalt 68 494 434
aktier varav 5 100 000 utgörs av befintliga A-aktier.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen: 17 november
2016. Sista dag för handel i True Headings aktie med rätt att kunna
deltaga i emissionen är tisdagen den 15 november. Första dag för
handel i True Headings aktie utan rätt till deltagande i emissionen
är onsdagen den 16 november 2016. Handel med teckningsrätter sker
mellan den 21 november till och med den 2 december 2016. Handel med
BTA B äger rum på AktieTorget från och med den 21 november 2016 fram
till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.
Teckningstiden är från och med den 21 november till och med den 6
december 2016. För fullständig information hänvisas till
Informationsmemorandum på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se,
Bolagets hemsida www.trueheading.se från och med den 18 november
2016.

Styrelseordförande och grundaren Anders Bergström har för avsikt att
teckna sin del i emissionen till 1,5 miljon kronor genom en
teckningsförbindelse. Emissionen är i övrigt fullt garanterad enligt
följande:

New Equity Venture 2,55M (2 550 597,50)

Göran Månsson 1,5M

Nordic Emotion Group 1,5M

Karin Södervall 0,25M

Inna Jansson 0,25M

Totalt 7 050 597,50 SEK i Garanti med teckningsförbindelse från
huvudägare.

True Heading och Seapilot ser stor potential i befintliga tjänster och
produkter och har stark framtidstro. Seapilot var och är
revolutionerande i flera avseenden utöver detta har vi nöjda kunder
som vi vill fortsätta erbjuda den bästa navigationstjänsten paketerat
ihop med vårat "social boating" koncept.

Digitaliserade och internationaliserade

Med rådande trender och digitaliserade tjänster på en gränslös marknad

ser vi stora möjligheter för Seapilot att växa.

Seapilot erbjudande och tjänst passar in i den rådande digitala
världen. Med vår erfarenhet att nyttja publika data för kommersiella
syften ihop med en välutvecklad plattform anpassad för digital miljö
och med potential för hela det maritima klustret.

Nu är det bra timing att ta nästa steg och öka antalet kunder, att
driva ett nytt internationellt grepp, att effektivt sprida kännedom
och tillgänglighet av tjänsten samt förbättra köpprocessen i
produkten.

Vi är redo, vi har erfarenheten, kunskapen och förutsättningarna.

Vi drar nytta av digitaliseringen och nya användarbeteenden:

· Affärsmodellen som tillämpas har framgångsrikt konverterat kunder
från testversion till betalnings version med hög kundnöjdhet.

· Tjänsten är mycket flexibel och kan vertikaliseras och matcha
specifika målgruppers behov.

· Våra kunder söker interaktionsmöjligheter och ser värdet i kontakt
dem emellan, vi kallar det "social boating".

Seapilot, navigationstjänst för maritima klustret

Vår tjänst servar marknaden brett och vi ser en total
marknadspotential på upp till ca 180 miljoner potentiella användare
med den typ av lösning som vi har med Seapilot. Även om vi idag
fokuserar på tjänster för fritidsbåtar ser vi även möjlighet att
bredda verksamheten enkelt till andra segment inom det maritima
klustret utifrån skalbarheten på produkten.

Målgrupper

Den primära målgruppen är fortsatt fritidsbåtar som bred definition
för volymförsäljning och resurssättning.

Intresset för tjänsten attraherar hela maritima klustret och vi har
löpande kontakt med professionells brukare vilket ger oss signaler om
tjänstens goda kvalité och renommé.

Investeringsområden

· Får att nå volym behöver vi lägga resurser för att etablera fler
strategiska samarbeten utanför Sverige. Nätverkandet och
bearbetningen av potentiella partners är denna emissions högsta
prioritet.

· Digital marknadsföring, gärna med in house resurser.

· Produktutveckling för att underlätta köpprocessen och
merförsäljning.

För Seapilot's del ser vi tydligt hur vi skall nå i mål och både vilja
och glöd finns för att driva detta vidare.

Vår hårdvarudel är lönsam och är inne en förvaltande fas. Vi har en
gedigen portfölj och mycket goda kunskaper kring AIS produkter. Vi
tror därför på förvaltning av nuvarande portfölj och fokus på
lönsamma nischprodukter som t.ex. levererats till US Navy via
Lockheed Martin.

Med Seapilot som volym affär och gränssnitt till maritima målgrupper
kan vi skapa en kanal för att sälja andra relevanta varor och
tjänster. Det kan skapa stora möjligheter till affär utan eget
produkt- eller logistikansvar men med god intjäningsförmåga.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail:
anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena
Seapilot och True Heading.

True Heading är idag världsledande inom AIS (Automatic Identification
System) och navigation. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet
både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller
om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som
en viktig del i framtidens e-navigering. Seapilot har på kort tid
tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är
baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder
för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data
och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en
navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest
uppskattade navigationsappar.

True Heading och Seapilot tillverkar och säljer AIS transpondrar,
GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. True
Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE och SHIP MODULE's
produkter i Sverige.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/true-heading/r/true-heading-ab--publ--genomfor...
http://mb.cision.com/Main/11598/2120434/588227.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.