Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-08

True Heading: True Heading AB (publ) nyemission övertecknad.

True Heading AB (publ) noterat på AktieTorget har slutfört den
företrädesemission av aktier som styrelsen fått mandat för på
ordinarie stämma den 20 maj 2016. Företrädesemissionen har
övertecknats och tillför bolaget ca 7 MSEK.

Det är med stor glädje vi kan meddela att True Heading AB
företrädesemission blivit övertecknad. Teckningstiden löpte från den
21 november till den 6 december 2016. Företrädesemissionen har
övertecknats och tillför bolaget ca 7 MSEK före emissionskostnader om
ca 1,5 MSEK.

Emission skulle vid fullteckning inbringa 7 050 897,50 kronor men har
nått 9 615 740 kronor, dvs en överteckning på 36 %. Därmed blir
emissionens utfall att 28 203 587 nya aktier tecknats till ett värde
av 7 050 896,75 kronor kr och alla som tecknat med företräde
tilldelas aktier. Då inte samtliga aktier tecknats med stöd av
teckningsrätter med företrädesrätt, har styrelsen fattat beslut
enligt emissionsmemorandum om att tilldela inom ramen för emissionens
högsta belopp 7 050 897,50 kronor enligt följande:

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett
i enlighet med de principer som anges i emissionsmemorandumet daterat
den 18 november 2016. I första hand ska tilldelning av aktier som
tecknas utan stöd av teckningsrätter ske till de som även tecknat
aktier med stöd av teckningsrätter, vid överteckning, i förhållande
till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning
av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra
hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av
teckningsrätter ske till ytterligare andra som tecknat aktier utan
stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full
tilldelning, i förhållande till det antal aktier som var och en
tecknat och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare den 9 december med likviddag 14 december.
Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på
avräkningsnotan.

Eftersom emissionen övertecknades kommer inga emissionsgarantier att
tas i anspråk. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i True
Heading AB med 2 820 358 kronor genom nyemission av 28 203 587
aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 6 849
443 kronor medan antalet aktier kommer att uppgå till 68 494 431 st.
Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på
AktieTorget fram till dess att nyemissionen har registrerats av
Bolagsverket och kommer därefter att ersättas av B-aktier.

"Vi är mycket glada att kunna föra denna emission i hamn och med en
stark överteckning och flera nya aktieägare. Vi får nu stärkta
förutsättningar för att driva vår verksamhet vidare in i den
generella digitaliseringstrend som föreligger där vi ser att vi
passar så väl in inom vårat segment. Jag vill passa på att tacka nya
och tidigare aktieägarna för allt stöd." säger Martin Rylander, VD.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail:
anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena
Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar
och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på
funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för
elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina
Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS
transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och
navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet
både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller
om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot.
Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst
för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/true-heading/r/true-heading-ab--publ--nyemissi...
http://mb.cision.com/Main/11598/2145283/601584.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.