Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

TRUECALLER: STARK TILLVÄXT INOM MARKNADERNA 3 KV ENL VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Truecaller har sett en fortsatt stark tillväxttrend både vad gäller användare och intäkter under det tredje kvartalet, med en omsättningstillväxt på 129 procent.

Det skriver vd Alan Mamedi i delårsrapporten.

"Nettoomsättningen i Indien utvecklas starkt med 111 procents tillväxt jämfört med det tredje kvartalet föregående år. I Afrika och Mellanöstern växer vi med 219 procent under kvartalet och i övriga världen med 139 procent", uppger Truecaller-chefen.

Bolagets nettoresultat sjönk till 2,3 miljoner kronor, jämfört med 29,6 miljoner kronor för motsvarande kvartal i fjol. Resultatet påverkades av jämförelsestörande poster om 77,2 miljoner kronor hänförliga till förberedelser för börsnotering samt syntetiska optioner.

Drivet av en kontinuerlig utveckling av bolagets plattform samt en fortsatt signifikant ökning av antalet smartphone-användare i världen de kommande åren, ser Truecaller mycket goda möjligheter till fortsatt tillväxt i såväl befintliga som nya marknader.

Under kvartalet har Truecaller lanserat varumärkesbyggande kampanjer i såväl Indien som Sverige med målet att ytterligare stärka varumärket och öka kännedomen om hur konsumenter och företag kan kommunicera säkert och effektivt via telefonen.

"Vi har även lanserat lokala kampanjer i Indonesien och Malaysia med god räckvidd", framhåller vd:n.

Truecaller kom till börsen tidigare i oktober.
Författare Direkt-SE