Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Tunga bankrapporter åt olika håll

wysiwyg_image

Tunga bankrapporter

Handelsbanken och Swedbank har redan rapporterat sina siffror för det första kvartalet. 

Idag, den sista dagen i april och halvdag på börsen, presenterar de två andra storbankerna Nordea och SEB sina rapporter. 

- Bankrapporterna är viktiga för börshumöret, säger Christoffer Ahnemark, analytiker på Aktiespararen 

- Penningtvättshärvan är i fokus detta kvartal och självklart bankernas arbetssätt för att motverka penningtvätt, avslutar analytikern

wysiwyg_image

Nordea

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 621 miljoner euro för det första kvartalet (966). Det kan jämföras med ett snittestimat om 730 miljoner euro utifrån Infront Datas sammanställning av 19 analytikers prognoser.

I resultatet ingår en avsättning om 95 miljoner euro för penningtvättsrelaterade ärenden, bland annat avseende förväntade böter i Danmark.

De totala intäkterna uppgick till 2.115 miljoner euro (2.378), mot snittestimatet på 2.133 miljoner euro.

Kärnintäktsraderna räntenetto och provisionsnetto summerade till 1.056 respektive 737 miljoner euro, mot snittestimat på 1.122 respektive 720 miljoner euro

Nordea gjorde i det första kvartalet en avsättning om 95 miljoner euro för "pågående" penningtvättsrelaterade ärenden.

"Under kvartalet pågick en intensiv debatt om olika frågor kring bekämpning av penningtvätt. Det är en mycket komplex och bred samhällsfråga, och vi tar vårt ansvar på största allvar. Vi har tidigare konstaterat att vi räknar med böter i Danmark för våra tidigare svaga processer och rutiner för bekämpning av penningtvätt, och vi gör därför en avsättning på 95 mn euro för penningtvättsrelaterade ärenden", skriver bankens vd Casper von Koskull i rapporten.

"Efter att ha investerat mer än 700 mn euro för att stärka vårt arbete med riskhantering och regelefterlevnad under perioden 2016- 2018, är vi övertygade om att vår plattform för regelefterlevnad nu håller högre kvalitet, vilket gör oss till en trygg och tillförlitlig partner", skriver han vidare.

Fallande räntenetto

Nordeas räntenetto sjönk 7 procent i lokala valutor under det första kvartalet, jämfört med föregående kvartal, till 1.056 miljoner euro, jämfört med 1.142 miljoner euro i det fjärde kvartalet, och var 6 procent lägre än Infront Datas snittestimat på 1.122 miljoner euro.

Bankens vd Casper von Koskull hänvisar i kvartalsrapporten till högre regleringskostnader, färre räntedagar och fortsatt press på utlåningsmarginalerna för privatkunder.

"Inlåningsmarginalerna ökade och utlåningen fortsatte att öka, främst på företagssidan, vilket bidrog positivt. Utlåningsmarginalerna är dock fortsatt pressade, främst på privatsidan. Kvartalet påverkades negativt av avgifter till insättningsgarantin, färre räntedagar samt valutakurseffekter", heter det vidare i rapporten.

Förändringen i räntenettot, jämfört med det fjärde kvartalet, var 8 procent mätt i euro.

wysiwyg_image

SEB

SEB:s rörelseresultat blev 5.864 miljoner kronor i det första kvartalet. Det kan jämföras med Infront Datas snittestimat, utifrån 15 analytikers prognoser, på 5.542 miljoner kronor.

SEB:s räntenetto steg till 5.345 miljoner kronor i det första kvartalet 2019, jämfört med 5.215 miljoner kronor kvartalet före. Infront Datas snittestimat pekade mot ett räntenetto om 5.414 miljoner kronor.

Räntenettot steg därmed med 2 procent jämfört med föregående kvartal och med 7 procent från det första kvartalet 2018.

Det kunddrivna räntenettot ökade med 463 miljoner kronor jämfört med det fjärde kvartalet 2018.

"En negativ marginaleffekt på utlåningen motverkades av att marginalerna på inlåning ökade markant, vilket i sin tur primärt berodde på att reporäntan i Sverige höjdes under det första kvartalet samt en kompensation från Treasury", skriver SEB.

Räntenettot från övriga aktiviteter var 333 miljoner kronor lägre än det fjärde kvartalet 2018. Räntekostnaden ökade med 23 miljoner kronor på grund av att leasingredovisningen ändrades när IFRS 16 Leases infördes.

Myndighetsavgifterna, inklusive både resolutionsfonds- och insättningsgarantiavgifter, var 140 miljoner kronor lägre än det fjärde kvartalet 2018 och uppgick till totalt 484 miljoner kronor (624). Avgiften till resolutionsfonden minskade till 0,09 procent för 2019 jämfört med 0,125 för 2018. Dessutom påverkades räntenettot av en internprissättningseffekt, skriver SEB.

Redaktionen/Direkt

Författare Redaktionen