Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Två nya fonder in i portföljerna

wysiwyg_image

Denna artikel framgår ur Aktiespararen nummer 2, 2020

Den goda formen håller i sig.

Gröna pilar dominerar börsskärmen och riskaptiten är ihållande stark. Börsåret 2020 påminner än så länge om hur år 2019 avslutades: samstämmig rusning till nya höjder. En tillfällig sättning ligger förvisso i det nära förflutna efter coronavirusets snabba spridning, men inte ens risken för en global pandemi tycks hämma börsfesten.

Fondportföljerna står sig väl i rådande klimat. Mixen av offensivt och defensivt fungerar utmärkt. Fastighets-, småbolags- och hälsovårdssektorn fortsätter sitt segertåg i Norden. Även den klassiska tillflyktsorten i kristider – ädelmetaller – avancerar fint. För guldet ligger 1600 dollar per troy uns inom räckhåll. Det betyder att ett potentiellt utbrott ur en flerårig konsolidering (sidledes rörelse) kan vara på väg. Om det händer kommer det att gå fort uppåt i guldaktierna.

Skydd på nedsidan

I rådande marknadsklimat går det att fråga sig om en försäkring verkligen är nödvändig. Indexfonder erbjuder en billig och bred exponering mot formstarka marknader medan mer balanserade strategier gör avkall på några procentenheter avkastning i utbyte mot mer trygghet.

Samtidigt är det viktigt att tänka efter före och riskanpassa sin portfölj noggrant. Just nu skiner solen på världens fondmarknader, men likt ebb och flod i naturen kommer nya utmaningar förr eller senare. Hemförsäkringen tecknas helst innan huset brinner.

Positiv avkastning och god riskkontroll behöver inte utesluta varandra. I Stockholms finansvärld finns en handfull skickliga portföljförvaltare som klarar av konststycket att balansera en offensiv aktieexponering med en genomtänkt blankningsbok. Strategin kallas lång/kort och med ett sådant mandat kan hög riskjusterad avkastning uppnås. Om det görs rätt, kan strategin faktiskt resultera i något av det bästa av två världar.

I juni i fjol plockades den anonyma aktiehedgefonden Elementa in i den Defensiva portföljen. Elementa är en specialfond som använder just den strategin. Marcus Wahlberg tillsammans med assisterande portföljförvaltare Eric Andersson, har gjort ett utomordentligt arbete sedan dess. Andelsvärdet har stigit samtidigt som nedsidan har begränsats med hjälp av utvalda blankningar. På samma tema, kommer vi denna månad lyfta fram två nya exempel.

wysiwyg_image

Alcur

Alcur är ett fondbolag som flyger under radarn för många sparare. Trots imponerande prestationer och en 13-årig historik, är det få som känner till att fondbolaget levererat marknadens bästa riskjusterade avkastning genom kriser och marknadsnedgångar. Konceptet står sig med andra ord både i ebb och flod.

Fokus ligger på nordiska aktier inom tre olika kategorier: Teman, Dolda värden och Turnaround. Det förstnämnda rör sig om strukturell tillväxt, det vill säga bolag som är verksamma på en marknad som kännetecknas av en hälsosam tillväxtdynamik. Även bolag med en aktiv förvärvsagenda och positiv vinstrevideringstrend platsar i denna kategori.

Kategori Dolda värden är som det låter. Det kan röra sig om bolag med en komplicerad struktur, svårbegriplig redovisning eller helt enkelt värden som marknaden missat eftersom aktierna, tillika bolagen, är underanalyserade. Kategori Turnaround handlar om bolag i förändring; det kan vara i ägarledet, i företagsledningen eller i kapitalstrukturen.

Alcur undviker samtidigt binära typer av bolag, där upp- respektive nedsidan är svårbedömd. Förhoppningsbolag undviks. Med denna inriktning och kategorisering är ambitionen att bygga en optimal, riskjusterad portfölj. Siffrorna ger starka stöd för att tesen fungerar.

Alcur erbjuder i dagsläget två olika fondalternativ. Den första och största fonden sett till fondförmögenheten (1,7 miljarder kronor), går också under namnet Alcur. Strategin är uttalat kapitalbevarande och målet är att leverera en avkastning på mellan 5 och 8 procent per år. Detta till en risk, mätt som standardavvikelse, på mellan 2 och 5 procent.

Sedan starten år 2007 har fonden avkastat totalt omkring 90 procent, motsvarande 5 procent per år. Nivån låter kanske inte speciellt hög i förhållande till många teknologi- och hälsovårdsfonder, men siffran imponerar när risknivån betraktas. Avkastningen är jämnt fördelad över tid och standardavvikelsen ligger närmare 2 procent än 5 procent. Det är imponerande.

Fonden har haft samma förvaltare i 13 år och erbjuder ett starkt alternativ till obligationer. Ambitionen om kapitalbevarande har infriats år efter år och särskilt i nedgångstider har fonden utmärkt sig positivt. Fonden är dock inte för alla eftersom minsta insättning är 100 000 kronor och fonden är handlas en gång i månaden.

För den Defensiva portföljen är dock Alcur perfekt och fonden plockas in till NAV-kursen 151 kronor. Alcur ersätter SEB Korträntefond USD som säljs till kursen 24 kronor.  

Alcur Select

Alcurs mer offensiva fond - Alcur Select (0,8 miljarder kronor under förvaltning) - förvaltas av den skickliga Wilhelm Gruvberg. Select startades så sent som i maj 2018 och hade ett fenomenalt fjolår. Fonden steg över 50 procent under 2019 och även 2020 har börjat bra. Flera starka case har kontinuerligt vaskats fram, däribland Catella, Pricer och Chemometec.

Totalt finns mellan 70 och 80 innehav i portföljen. Det stora flertalet innehav är emellertid bevakningspositioner och åtta kärninnehaven väger cirka 50 procent av portföljen. Även här mixas långa innehav med korta positioner för att uppnå en hög avkastning till en lägre risk än börsen som helhet.

Fonden är månadshandlad och minsta insättning är, likt Alcur, 100 000 kronor i Alcur Select. Den fasta förvaltningsavgiften är 1 procent i båda fonderna, men en rörlig avgift tillämpas på 20 procent över jämförelsesräntan SSVX90, kollektivt beräknad. I Select gäller SSVX90 plus 5 procentenheter.

Bra förvaltning har självklart en kostnad och det är avkastningen efter avgifter som är det väsentliga. Alcur Select lockar och plockas in i den Offensiva portföljen till NAV-kursen 165 kronor. Fonden ersätter den brasilianska indexexponeringen i form av X-trackers ETF XMBR, som avnoterats på Stockholmsbörsen.

Mer information om Alcur finner ni på bolagets hemsida här 

Christoffer Ahnemark & Carl-Henrik Söderberg

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.