Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-13

”Tycker inte om enkla mål”

wysiwyg_image

Mikael Ericson drivs av att hjälpa personer till en bättre privatekonomi. Foto: Fredrik Stéhn.

Denna artikel framgår ursprungligen ur Aktiespararen nummer 11–12 2019 och är en förlängd version.

Intrums vd Mikael Ericson om: Storaffären, höga ambitionen, innovation, blankarattackerna och vikten av att bidra till en sund privatekonomi.

Mikael Ericsons plan var länge att bli akademiker, men av en slump blev det i stället en hittills 25 års lång tillvaro i finansbranschen. 2016 tog han över som vd för kredithanteringsbolaget Intrum.

En av de första utmaningarna var att få samgåendet mellan dåvarande Intrum Justitia och norska Lindorff att gå i lås.

– Det var två ganska lika bolag som båda kom från en nordisk miljö och som båda alltid jobbat med att hantera sena betalningar. Däremot var det fokus på olika kundgrupper. Intrum jobbade mer med mindre företag och privatpersoner, och Lindorff mer med finansiella institutioner, säger Intrums vd Mikael Ericson till Aktiespararen.

Mikael Ericson hymlar inte om att fusionen initialt var kämpig. EU-kommissionen var tveksamt inställd och oroade sig över att Intrum skulle få en för stor marknadsnärvaro i fem nordiska länder. Kritik i media spädde på orosmolnen och fick aktien att tappa i slagkraft.

– Vi såg inte riktigt det komma. Det var ingen bedömning som vi eller advokaterna vi använde oss av hade gjort. Men i efterhand kan jag konstatera att EU-kommissionen hade rätt i någon mening.

Efter att Intrum fått sälja fem verksamheter blev ­sammanslagningen till sist av.

– Jag är väldigt nöjd över att vi lyckats. Vi har blivit en naturlig samarbetspartner till stora, internationella banker, vilket vi var alldeles för små för tidigare, och kan ta ut kostnadssynergier om 680 miljoner kronor per år, säger Mikael Ericson.

Ambition att hjälpa till

Intrum, vars grundkoncept är att bistå företag med deras sena betalningar genom att hjälpa deras kunder att bli skuldfria samt att köpa portföljer med fordringar, är ett bolag som personer i regel inte vill ha en relation till.

Men det är inte ovanligt att en eller flera fakturor dimper ned i folks brevlådor eller mejlas ut till personer i de 24 europeiska länder där verksamheten finns.

– Vi har 80–85 000 klienter, mestadels små- och medelstora företag och kommunicerar med omkring 250 000 skuldsatta människor varje dag på olika sätt. Klart att det är många samtal och dialoger som är svåra.

Hur hanterar ni dem så bra som möjligt?

– Vi möter dem som är skuldsatta med stor respekt och vill hjälpa dem till en sundare privatekonomi. Vi har fyra värdeord som ska genomsyra våra samtal överallt: Ethics, Empathy, Solutions och Dedication.

Mikael Ericson betonar att Intrum endast tjänar pengar när någon av de skuldsatta personerna betalar.

– Givetvis vill vi vara flexibla och hjälpa till att hitta lösningar. Det kan handla om avbetalningsplaner, men ibland måste vi så klart använda legala medel.

Mikael Ericson oroas över den ökade skuldsättningen som går att se i bland annat Sverige och Norge.

– Det har skett en klar uppbyggnad. Det går att se en förändring. Det är verkligen inget som är bra, och det är något som vi måste ta hänsyn till i våra affärer.

Något annat som stockholmaren framhåller är betydelsen av att fler lär sig mer om sin privatekonomi. I Intrums senaste undersökning av European Consumer Payment Report, där 24 000 personer i Intrums 24 länder intervjuats om sin privatekonomi, finns tydliga tecken på att många upplever en mer utmanande utveckling.

– Hälften av de tillfrågade personerna känner att räkningarna växer snabbare än disponibla inkomsten. Värst är det bland yngre personer. Många förstår inte de mest grundläggande begreppen som ränta och amortering. Vi måste bli bättre.

Hur kan kunskaperna bland privatpersoner utvecklas?

– Ekonomin och tiderna har förändrats. Det är många gånger alldeles för lätt att köpa saker på kredit och allra främst unga förstår inte alltid vad det innebär. Det borde läggas mer tid på saker rörande privatekonomin i skolan. Sedan bör alla aktörer på finansmarknaden dra sitt strå till stacken.

Mikael Ericson säger att Intrums eget initiativ i Sverige, undervisningsplattformen Spendido, för högstadie- och gymnasieelever, ska bidra till att ge unga en bättre förståelse.

Klarar alla väder

Intrums stora diversifiering av sina marknader gör bolaget tåligt för svängningar i konjunkturen, enligt Mikael Ericson.

– Det går alltid bättre någonstans och sämre någon annanstans. Vid högkonjunktur ser vi en större betalningsförmåga generellt, medan vi får in fler ärenden i sämre tider. Det gör oss stabila genom cykeln.

wysiwyg_image

Grekland är en av flera viktiga sydeuropeiska marknader för Intrum, enligt Mikael Ericson.

Det handlar om att hitta en balans

– Vi pratar ofta om den optimala kurvan, att ha koll på kostnaden för varje inkasseringsärende ställt mot hur hög sannolikheten är att kunden betalar och att veta hur vi ska investera i både teknikutveckling och fordringsportföljer. Vi är skickliga på att generera ett bra kassaflöde och på att hantera vår egen skuldsättning.

Mikael Ericson, som anser att det konjunkturella läget i Europa är relativt stabilt generellt sett i nuläget, menar att Intrum har tagit stora steg på bolagets nyckelmarknader i Sydeuropa. Länder som Spanien, Italien och Grekland lider alltjämt av smällarna som uppkom i samband med finanskrisen.

– Det är många som har det tufft ekonomiskt. Men vi har jobbat hårt på att bygga förtroende med såväl klienter som de som har skulder. Genom ett långsiktigt arbete har vi blivit en allt mer integrerad del av de finansiella ekosystemen.

Han nämner partnerskapen med storbankerna Banca Intesa Sanpaolo och Piraeus Bank, i Italien respektive Grekland, som två höjdpunkter.

– De ger oss enorma möjligheter. Vi kan dra nytta av den stora lokala kunskapen, bankernas positioner och vår egen långa branscherfarenhet samt förmåga att hantera stora mängder data.

Det gäller också att kunna göra något vettigt av all information.

– Vi har en rad digitaliseringsprojekt i gång. Vi jobbar på att bli smidigare internt, att det göra det enklare för entreprenörer och andra uppdragsgivare samt att personer som ska betala av en skuld ska ha lättare att navigera på vår webbplats. Det är ett måste, inte minst som marknadsledare, att ständigt bli bättre.

Siktar mot toppen

Intrum lanserade ett ambitiöst mål i att göra ett resultat om 35 kronor per aktie vid 2020 års utgång på sin kapital-marknadsdag 2017.

I det tredje kvartalet 2019 noterades nyckeltalet till 19,66 kronor per aktie baserat på de senaste tolv månadernas resultat.

– Det är klart att det inte kommer att bli någon söndagspromenad i parken. Det finns delade uppfattningar om vi kommer att nå det. Internt känner jag och min ledningsgrupp att det absolut inte är någon omöjlighet.

Du gillar att sätta höga mål?

– Jag är inte en person som tycker om enkla målsättningar som är lätta att uppnå. Det är bättre att utmana sig själv och verkligen göra ett försök. Det lovar jag att vi kommer att göra.

Marknaden tycks dock inte vara helt övertygad om Intrums förmåga. Bolagets aktie, som haft en tuff resa senaste åren, är en av de mest blankade på Stockholmsbörsen med 10,26 procent av kapitalet, enligt insidevoice.se.

– Jag tror att mycket beror på att vi fick se en reglering som pressade vår marknad i USA för ett antal år sedan och att det finns en rädsla för att samma sak ska ske i Europa. Det har det inte gjort, men det är klart att det kan sprida en oro bland investerarna. Vi behöver bli tydligare i att förklara hur vi differentierar oss från sektorn genom vår marknadsledande position, geografiska spridning och diversifierade erbjudande.

Mikael Ericson känner sig aningen frustrerad över skeendet.

– Jag som vd gillar och tror på aktien och tycker att andra också borde göra det (skratt). Men i slutänden är det viktiga hur bolaget utvecklas. Gör vi rätt saker kommer det att bli bra över tid.

Hur ska ni göra det?

– Genom att vara transparenta, hänga med i ut-­vecklingen och ta hand om våra klienter, säger Mikael Ericson.

LÄS OCKSÅ: Vd om blankarattackerna: "Skapa långsiktigt värde"

wysiwyg_image

Mikael Ericsons plan var en akademisk karriär. I stället har det blivit ett liv som börs-vd.

FAKTA

Det här är Mikael Ericson

Född: 1960 i Stockholm.

Utbildning: Civilexamen från Stockholms universitet och har läst alla doktorandkurser i nationalekonomi.

Karriär (i urval): Inledde som forskningsassistent och lärare på universitetet där han studerat. Tänkte sig en akademisk karriär, men bytte spår och hamnade på Handelsbanken. Efter att ha haft flera olika framträdande roller blev han vice vd och chef för Capital Markets. Vd för Carnegie mitt under utbrottet av finanskrisen 2008. Positioner på Danske Bank, bland annat som chef för International Banking i Köpenhamn, från 2011–2016. Vd och koncernchef för Intrum sedan mars 2016.

Mikael Ericson om …

Eget aktieägande: ”Jag äger 66 000 aktier (värda omkring 16,5 miljoner kronor, reds. anm) och Intrum är en väldigt stor del av min privatekonomi. Jag vill verkligen sitta i samma båt som alla andra aktieägare.”

Att värdera rätt: ”Det vi gör måste vara lönsamt och smart. Det innebär att vi måste välja vilken boll vi springer på och kanske inte lägga för stort krut på att inkassera in en mindre skuld. Vi behöver vara effektiva vad vi än håller på med.”

Konkurrensen: ”Det finns många duktiga konkurrenter till oss, men ingen som vi möter på varje marknad. Vi har en stor fördel i vår diversifierade och marknadsledande position och har en grundläggande affärsmodell som fungerar överallt där vi är verksamma.”

Vad som gör bolagets upplägg framgångsrikt: ”Intrum har en 100-årig historia och vi har verkat i flera av våra länder i upp till 30–40 år. Vi har byggt ett stort förtroende. Lokal närvaro betyder mycket.”

Hälsning till spararna: ”Intrum har genomgått stora förändringar, men står på stabila ben. Vi ska se till att växa långsiktigt på ett sunt sätt och skapa aktieägarvärde inte minst genom utdelningar.”

Det här är Intrum

Intrum, som tidigare hette Intrum Justitia, är ett kredithanteringsbolaget som grundades 1923. Inkasso, att hjälpa företag med deras sena betalningar, och köp av portföljer med fordringar, är grundbulten i verksamheten. Huvudkontoret ligger i stadsdelen Sickla i södra Stockholm.

I juni 2017 ändrades förutsättningarna när Intrum gick samman med konkurrenten Lindorff och skapade Europas största leverantör av kredithanteringstjänster.

Intrum, som har omkring 10 000 anställda, verkar i 24 länder i Europa där Norden och övriga norra Europa står för omkring 30 procent av omsättningen. Central- och Östeuropa samt Väst- och Sydeuropa bidrar med 47 procent medan Iberiska halvön och Latinamerika står för resterande del.

2018 uppgick omsättningen till 13,4 miljarder kronor, rörelseresultatet till nära 4 miljarder kronor och rörelsemarginalen till 30 procent. Vinst per aktie, där målet är att nå 35 kronor i slutet av 2020 som resultat på nyckeltalet, hamnade på 14,18 kronor.

Efter tre kvartal av 2019 har omsättningen nått 14,8 miljarder kronor, rörelseresultatet 5,2 miljarder kronor, rörelsemarginalen 26 procent och vinst per aktie 19,66 kronor på rullande tolv månader.

Intrum är noterat på Stockholmsbörsens storbolagslista och har ett börsvärde på omkring 33 miljarder kronor. Aktien är upp cirka 731 procent, inklusive utdelningar, sedan noteringen i juni 2002.

Fotnot: Siffror hämtade den 20 november 2019.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.