Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-17

Tydlig tillväxt för eventplattformen Invajo under Q2

Invajo visar på tydlig styrka och går ur detta andra kvartal med en tillväxt på ca 16%.

Andra kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 15,5% till 1 471 tkr (1 274)
 • Justerat EBITDA uppgick till -1 854 tkr (-462)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om -1 886 tkr (0) hänförligt till bolagets notering på Nasdaq Stockholm
 • Periodens resultat uppgick till -4 190 tkr (-1 528)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,80 kr (-0,65)

Första halvåret 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 17,5% till 2 997 tkr (2 550)
 • Justerat EBITDA uppgick till -3 194 tkr (-1 495)
 • Halvåret belastades av jämförelsestörande poster om -2 237 tkr (0) hänförligt till bolagets notering på Nasdaq Stockholm
 • Periodens resultat uppgick till -6 336 tkr (-2 997)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,21 kr (-1,28)

VD:s kommentar:

Kvartal två. Tillika det första kvartalet att redovisa för oss som bolag efter den genomförda noteringen på Nasdaq First North i mitten på maj.

Ett på många sätt intensivt och märkligt kvartal. Där en covid-19-drabbad omvärld också gör att det krävs mer av varje individ i vårt samhälle – på många plan. I extrema och påfrestande situationer sätts ofta karaktär och mod på prov.

För oss var det givet - som ett av få bolag i världen – att fullfölja vår notering i en av de svåraste och mest osäkra finansiella tidpunkterna i modern tid. Det andra kvartalet är således även det kvartal som vår noteringsprocess var som mest intensiv.

Vi visar på tydlig styrka och går ur detta andra kvartal med en tillväxt på ca 16%!

Nedan redogörs för en del av det som hänt i verksamheten under perioden.

Utvalda kortsiktiga insatser under kvartalet

 • Justeringar i säljkåren
  Rekrytering av nya säljprofiler i syfte att passa bättre mot den kommande nya abonnemangsmodellen och ”enterprise-försäljning”
 • Fördjupning kring dokumentation, mätning och triggers kring den s.k. användarresan inför den nya plattformen

Utvalda långsiktiga insatser under kvartalet

Anpassningar mot en volymmarknad
Marknaden struktur vittnar om potentialen att bygga en marknadsledare. Som ett led i att ge Invajo rätt förutsättningar har två nyckelinsatser intensifierats.

 1. En volymmarknad – justering i abonnemangen
  Vi har under kvartalet arbetat med en justering i vår abonnemangspaketering för att möta möjligheten till att nå en bred massa och större volymer på fler marknader. Den nya paketeringen (antal, pris och innehåll) implementeras i samband med lanseringen av vår nya plattform.
 1. Konsolidering
  Då marknaden – grovt uttryckt – ser likadan ut i vilken geografisk marknad du än kikar på så finns det tydliga signaler om att det finns värden att nå genom en konsolidering. Där Invajo ser ett värde i att vara aktiv i en sådan process. Under kvartalet påbörjades därför ett strukturerat och löpande arbete för screening och utvärdering av andra aktörer.

Samarbete med tillväxtbyrån G-W
Under kvartalet så sjösatte vi ett samarbete med tillväxtbyrån G-W (som bl.a. drivit ompositioneringen av Google Ventures och lett Googles material design team (se även tidigare pressmeddelande). Uppdraget mot Invajo har bestått av följande två delar.

 1. Privatmarknaden
  Genom att särskilja oss i vår positionering, vara starkare än konkurrenterna, ha fler intäktsben (dvs även lägre risk) och öka leadsgenereringen till våra företagsabonnemang ser vi stora möjligheter i att även erbjuda en version för privat användning.

  Ett område där Facebook Event får anses vara en klar dominant. Och mot bakgrund av volymer och bevisad användning ser vi såklart även vår egen potential på området.

  Potentialen kan bli tydligare genom att dra en parallell till det som Whatsapp, Snapchat, Signal m.fl. gjort för meddelandetjänster. Med ett justerat erbjudande och därav en något annan upplevelse för användaren skapas nya beteenden – utanför Facebook. Invajo ser möjligheten att göra motsvarande för deltagare och bokningar.

 2. ”Produkt X”
  Som en del i att understödja ökad distribution (dvs, fler användare) i kombination med fler och kompletterande intäkter (icke abonnemangsbaserade) har Invajo tagit fram en ny form av produkt. Där G-W haft som uppdrag att konkretisera design, flöden, användarupplevelse mm.

  Produkten har global potential och är fullt viral i sin natur. Nästa steg för bolaget är att utvärdera potentiella go to market-partners och sedermera prioritering mot utvecklingens road map. Ett tidigt läge och stor potential gör att vi får återkomma med mer information senare.

Nyinrättad tillväxtgrupp
För att ha ett tydligt fokus på tillväxt så har vi under perioden organiserat oss runt en nyinrättad tillväxtgrupp. En grupp med individer med olika kompetenser som på olika sätt bidrar till tillväxten. På detta sätt blir hela bolaget organiserat runt tillväxten och med ett forum och arbetssätt som ska säkra kombinationen av fokus, kompetens och beslut.

Vi fortsätter nu med all kraft framåt enligt den plan som finns och mot uppfyllnad av våra kort- och långsiktiga mål.

Fredrik Berglund, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adam Bäckström, CFO, Invajo Technologies AB
E-post: adam@invajo.com
Telefon: +46 73 026 68 26

Om Invajo

Invajo är en så kallad SaaS (Software as a Service), det vill säga en onlinebaserad mjukvara. Tjänsten används för en effektiv och smidig digital hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. Exempel på användningsområden är streaming av digitala event, webinar samt fysiska sammankomster. Tjänsten används av företag i alla storlekar, offentlig sektor, ideella organisationer och privatpersoner. Bolaget har sin hemvist i Sverige men kunder och användare finns även i andra länder, exempelvis Norge, England, Tyskland, Belgien, Japan och Bulgarien.

För mer information, se Invajos hemsida www.invajo.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Läs hela rapporten i bifogad PDF eller på bolagets hemsida.

Denna information är sådan information som Invajo Technologies är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-17 08:15 CEST.

Bifogade filer


Invajo Technologies AB (publ) Kvartalsrapport Q2 2020

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.