Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-01-28

Työttömyysvakuutusrahasto: Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahasto Pörssitiedote
28.1.2016 klo 15.00

Työttömyysvakuutusrahaston (TVR) tuloksen ennakkotiedot vuodelta 2015

Tiivistelmä

· Työttömyysvakuutusmaksut ja muut tuotot yhteensä 3.330 miljoonaa
euroa, kasvua 10 %
· Maksetut työttömyysetuudet yhteensä 4.002 miljoonaa euroa, kasvua
8 %
· Nettovarallisuuden muutos (vuositulos) - 674 miljoonaa euroa
· Nettovarallisuus - 683 miljoonaa euroa
· Sijoitukset ja varat yhteensä 663 miljoonaa euroa
· Nostettuja lainoja ja muita velkoja yhteensä 1.346 miljoonaa euroa
· Työttömyysaste keskimäärin 9,4 % (arvio), nousua 0,7 %- yksikköä
· Sijoitusten tuotto 0,2 %

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen tulos |
| |
| Vuosi 2015 Vuosi 2014 Muutos Muutos Vuosi 2013 Muutos |
| Miljoonaa euroa 2015 / 2014 2015 / 2014 2015 / 2013 |
| % % |
| |
| Työttömyysvakuutusmaksut 2 188 1 977 211 11 % 2 222 -2 % |
| Muut tuotot * 1 142 1 054 88 8 % 1 039 10 % |
| Maksetut työttömyysetuudet ja hallintokulut -4 002 -3 706 -296 8 % -3 186 26 % |
| Rahoitusnetto ** -1 3 -4 2 |
| Nettovarallisuuden muutos -674 -672 -2 77 |
| |
| Sijoitukset ja varat 663 498 165 33 % 869 -24 % |
| Lainat ja velat -1 346 -507 -839 165 % -207 550 % |
| Nettovarallisuus -683 -9 -674 663 -203 % |
| Suhdannepuskurin enimmäismäärä 1 533 1 522 1 309 |
| |
| Työttömyysaste % (arvio) 9,4 8,7 0,7 8,2 1,2 |
| Palkkasumman muutos % (arvio) 0,8 0,6 0,2 0,8 |
| Sijoitusten tuotto % 0,2 0,6 0,2 |
| Maksu %, työnantajat keskim. 2,34 2,19 0,15 2,36 |
| Maksu %, palkansaajat 0,65 0,50 0,15 0,60 |
| Luvut vuodelta 2015 ovat tilintarkastamattomia. |
| * sosiaali- ja terveysministeriön tilitys |
| ** sisältää sijoitusten nettotuotot ja velkarahoituksen kulut |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taloudellinen ympäristö säilyi haastavana

Suomen talous kehittyi edelleen heikosti vuonna 2015. Kokonaistuotannon määrä
ei kasvanut, vienti oli laskussa ja työllisyys heikentyi. Työttömyysaste
kohosi arviolta 0,7 %- yksiköllä ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan menot
kasvoivat tuntuvasti. Työttömyysvakuutusrahaston talousarvio vuodelle 2015
laadittiin elokuussa 2014 ja sen mukaan alijäämäksi arvioitiin 550 miljoonaa
euroa. Tuloksen ennakkotietojen mukaan alijäämää on muodostumassa 674
miljoonaa euroa.

TVR:n maksutulo hyvässä kasvussa

Työttömyysvakuutusrahasto onnistui hyvin tehtävässään määrätä ja periä
työttömyysvakuutusmaksut vuonna 2015. Suora maksutulo oli 2.188 miljoonaa
euroa, minkä lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö tilitti TVR:lle
työttömyysturvan valtionosuuksia 1.142 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 10 %
edelliseen vuoteen verrattuna.

Työttömyysvakuutusrahaston menoja rahoitettiin tuntuvalla lainanotolla

TVR:n nettovarallisuus painui negatiiviseksi vuonna 2014 ja kehitys voimistui
vuonna 2015. Tähän liittyen Työttömyysvakuutusrahaston hallitus hyväksyi
16.12.2014 velanhoitosuunnitelman vuodelle 2015. Suunnitelmaa toteutettiin
kalenterivuoden aikana aktiivisesti. TVR solmi keväällä 2015 kuuden
merkittävän pohjoismaisen pankin kanssa yhteensä 1.000 miljoonan euron
määräiset valmiusluottolimiittisopimukset, joihin sisältyy Suomen valtion
omavelkainen takaus määrältään 770 miljoonaa euroa. Valmiusluottolimmiittiä
ei ole toistaiseksi käytetty.

Työttömyysvakuutusrahasto hankki aktiivisesti velkapääomia suoraan
pääomamarkkinoilta.
Luottoluokituslaitos Standard&Poor's vahvisti TVR:lle luottoluokituksen AA+.
TVR toteutti vuoden 2015 aikana kaksi joukkovelkakirjalainan
liikkeeseenlaskua kolmen ja neljän vuoden juoksuajoilla yhteismäärältään 900
miljoonaa euroa. Lisäksi TVR laski säännöllisesti liikkeeseen lyhytaikaisia
alle vuoden mittaisia yritystodistuksia kotimaisilla rahamarkkinoilla ja
vahvisti tällä tavoin maksuvalmiuttaan. Euroopan keskuspankki otti
heinäkuussa 2015 TVR:n jvk- lainat osaksi julkisten lainojen osto- ohjelmaa
(PSPP).

Maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvällä tasolla ja vastasi keskimäärin kahden
kuukauden menoja.

Näkymät vuodelle 2016 säilyvät heikkoina

Työttömien työnhakijoiden määrän arvioidaan lisääntyvän edelleen vuoden 2016
aikana verrattuna vuoteen 2015, joskin työttömyyden kasvu voi hidastua. TVR
arvioi, että maksetut työttömyysturvamenot lisääntyvät vuonna 2016
edellisvuoteen verrattuna. Vuodelle 2016 toteutettiin tuntuvat korotukset
työttömyysvakuutusmaksuihin, mikä tulee nostamaan maksutuloa merkittävästi.
Tästä huolimatta TVR:n vuositulos tullee säilymään alijäämäisenä.

Tarkempi arvio tuloskehityksestä vuodelle 2016 on mahdollista antaa viikolla
12 (maaliskuussa 2016), jolloin TVR julkistaa tilinpäätöstiedotteensa
vuodelta 2015.

Tammikuussa 2016 TVR arvioi, että Suomen työttömyysaste vuonna 2016 kohoaa
noin 0,5 %- yksiköllä verrattuna vuoteen 2015. Tämä arvio on elokuussa 2015
esitetyn TVR:n talousarvion mukainen ja ylittää lievästi ennustelaitosten
keskimääräisen arvion työttömyysasteesta.

Lisätietoja:

Janne Metsämäki, toimitusjohtaja puh. 040 522 3614
Tapio Oksanen, varatoimitusjohtaja puh. 040 539 4651

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 2016

Työttömyysvakuutusrahasto

Tapio Oksanen
varatoimitusjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.tvr.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Työttömyysvakuutusrahasto via Globenewswire

HUG#1981874

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.