Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

TYSKLAND: GRUS I MASKINERI HÄMMAR ÅTERHÄMTNINGEN – IFO-CHEF

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Leveransproblemen skapar huvudvärk inom tysk företagssektor. Gruset i maskineriet hämmar den ekonomiska återhämtningen i Tyskland.

Det säger IFO-chefen Clemens Fuest i en kommentar med anledning av att IFO-index för oktober fortsatte ned för fjärde raka månaden till 97,7 från 98,8 i september. Ekonomer väntade sig i snitt en nedgång till 97,9, enligt Trading Economics.

Nulägesindex om 100,1 (100,4 i september) höll uppe något bättre än väntat medan förväntningsindex däremot sjönk något mer än väntat till 95,4 (97,3 månaden före).

"Skepticismen är allt mer påtaglig i förväntningarna. Även företagens bedömning om nuläget är något mindre positivt", sammanfattar Clemens Fuest.

Han konstaterar att tillverkningsindustrins nuläge blev något sämre och att sektorns förväntningar blivit än grumligare.

"Utbudsflaskhalsarna har dragit ned kapacitetsutnyttjandet med 2,1 procentenhet till 84,7 procent", anger han.

Även i tjänstesektorn är företagen "klart mindre optimistiska över kommande månader". Även handelns index föll "noterbart" med påverkan av leveransbekymren. Affärsläget inom tysk byggindustri förbättrades däremot i oktober, noterar han.

"Nuläget är lite bättre. Därtill steg förväntansindex för sjätte raka gången", säger IFO-chefen om byggbranschen.
Författare Direkt-SE