Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-25

TYSKLAND: INFLATION FORTSÄTTER UPP RESTEN 2021, NED 2022 - BUBA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den tyska inflationstakten kan öka ytterligare något under kommande månader för att sedan klinga av under nästa år.

Det skriver den tyska centralbanken Bundesbank (Buba) i sin månadsvisa rapport som publicerades på måndagen.

Buba noterar att inflationstakten steg upp över 4 procent i september och att kärninflationen ökade till 2,5 procent under samma månad. Det pekas på en baseffekt från att tysk moms sänktes under det andra halvåret 2020.

Runt den tyska ekonomiska utvecklingen framhålls det att produktionen på grund av rådande leveranskedjebekymmer under denna höst troligen kommer att ligga under nivån före pandemin.

"Leveransflaskhalsar avseende råvaror och insatsvaror i industrin förhindrar en ännu starkare BNP-tillväxt", skriver Buba.

Centralbanken spådde i juni en tysk BNP-tillväxt om 3,7 procent under innevarande år.

"För 2021 som helhet kan BNP-tillväxten antas bli betydligt lägre mot Bundesbank-prognosen från i juni", heter det vidare från Buba i månadsrapporten.
Författare Direkt-SE