Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

TYSKLAND: INGET LÖNETRYCK, INFLATION TILLFÄLLIG - UNICREDIT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) ECB:s bedömning att inflationsuppgången i euroområdet är tillfällig stöds av ett lågt lönetryck i Tyskland.

Det skriver Unicredit i en analys.

"Även om företag i Tyskland, den enskilt viktigaste ekonomin i euroområdet, på senare tid har klagat över brist på arbetskraft, finns det inga tecken på andrahandseffekter i form av väsentligt högre löner", skriver de.

Snarare tvärtom, där avtalade löneökningar visar på en låg ökningstakt, om under 2 procent mätt som glidande 12-månaderstakt. Det senaste utfallet, i juli/augusti, var rentav det lägsta på 15 år.

Den dämpade löneökningstakt kommer också att hålla i sig, påpekar Unicredit, eftersom de senaste löneavtalen som tecknats också ger löneökningar på runt 2 procent för nästa år. Det kommande året ska endast två större löneavtal omförhandlas, vilket innebär att måttliga löneökningar i stort sett är intecknade för de kommande 9-12 månaderna.

Hösten 2022 ska det tecknas nya avtal i den viktiga tyska metall- och elektronikindustrin, men Unicredit påpekar att tills dess kan utbudsproblemen ha blivit mindre allvarliga och inflationen därmed ha sjunkit tillbaka igen.

De tillägger vidare att den 25-procentiga höjningen av minimilönen nästa år, till 12 euro i timmen, som är en del av pågående regeringsförhandlingar, är en engångshändelse som inte heller förändrar lönedynamiken.

"Även om det skulle omfatta 8-10 miljoner anställda, eller 20-25 procent av de anställda (exklusive egenföretagare), leder enstaka skiften i lönenivån inte till en stigande trend i den underliggande inflationen, som ECB:s chefekonom Philip Lane nyligen uttryckte saken", skriver Unicredit.

Den höjda minimilönen skulle enbart få sådana effekter om den framöver skulle användas av fackföreningar för att skifta upp hela löneskalan.

"Men även i det här fallet skulle det inte vara något som händer nästa år, utan i så fall 2023 och 2024", skriver de.
Författare Direkt-SE