Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-09-19

Tyskland: Parlamentsledamöter avvisar EU:s bankförslag - DJN

(SIX) Parlamentsledamöter från regeringskoalitionen i
Tyskland avvisade på onsdagen EU-kommissionens förslag för en
gemensam övervakning av alla banker i EMU och för en
harmonisering av insättningsgarantierna i Europa. Det skriver
Dow Jones Newswires.

"Det klara målet med en ny övervakningsmekanism måste vara
tydliga förbättringar i effektiviteten i den europeiska
övervakningen för att förbättra förmågan att förhindra kriser
och för att öka marknadsförtroendet", skrev ledamöterna, som
sitter i det finansmarknadsutskottet i förbundsdagen, i ett
dokument som väntas presenteras för förbundsdagen.

Ledamöterna vill bara ge ECB ansvar för att övervaka
systemiskt viktiga banker eller banker med stor internationell
verksamhet. EU-kommissionens förslag är att ECB får ansvar för
övervakningen av alla banker i EMU.

De avvisade också en harmonisering av insättningsgarantierna
och menade att ansvaret för den borde ligga kvar på nationell
nivå. EU-kommissionens förslag till samordning var att garantin
skulle finansieras med avgifter från bankerna och att en
obligatorisk mekanism som möjliggjorde att olika ländernas
garantifonder skulle kunna låna från varandra upprättades.

Vidare tryckte de på vikten av att ECB förblir självständigt
i sina penningpolitiska beslut när banken också får ansvar för
banköversynen. För att säkra att så sker föreslår de att en
separat kommitté med ledamöter som inte är involverade
penningpolitiska beslut skapas.

Slutligen skrev de att den nya bankövervakningen borde följa
subsidiaritetsprincipen, det vill säga den europeiska principen
att lämna ansvaret till medlemsländerna där det är
ändamålsenligt att göra det istället för att skapa ytterligare
lager av europeisk byråkrati.

Andreas Johansson, tel +46 31-350 64 83
andreas.johansson@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.