Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-13

Tyskland: Regeringen godkänner budget för 2014

(SIX) Tysklands regering har tagit beslut om en preliminär
budget för 2014 innehållande nettoupplåning på 6,4 miljarder
euro, uppger landets finansminister Wolfgang Schäuble. Det är i
linje med det budgetutkast som Dow Jones Newswires häromdagen
rapporterade om.

Bedömningen för nettoupplåningen avseende år 2014 hade enligt
utkastet justerats ned från 17,1 till just 6,4 miljarder euro.
Enligt utkastat räknade Tysklands regering med att inte behöva
nettolåna nya pengar år 2015.

"Vi håller utgifterna stabila och använder högre intäkter
till att minska upplåningen", sade Norbert Barthle som sitter i
parlamentets budgetkommitté häromdagen.

Tysklands budget för 2014 är strukturellt balanserad, enligt
utkastdokumentet. Det innebär att den vore i balans om
konjunkturläget hade varit normalt.

Johan Lind, tel +46 8 586 164 48
johan.lind@six-group.se
SIX News

Författare direkt.