Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

UB EM Frontier Real Assets: +1,1% i juli, ökat i Filippinerna

Uppdragsartikel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastruktur- och fastighetsfonden UB EM Frontier
Real Assets steg med 1,1 procent i juli, enligt en månadsrapport.

Avkastningen sedan årsskiftet uppgår till 15,2 procent i basvalutan euro. I
svenska kronor var fonden upp 2,1 procent i juli och har stigit med 21,4
procent hittills i år.

Fondförvaltarna Aki Kostiander och Pekka Niemelä meddelar i rapporten att
Brasilien hade en bra månad med en uppgång på nära 10 procent samt att även
Indonesien hade en stark utveckling. Innehav i Mexiko och Chile hade däremot
den största negativa avkastningspåverkan under månaden.

"Under juli ökade vi våra positioner i Filippinerna. Vi köpte även vissa
mexikanska och chilenska infrastrukturbolag. Affärerna finansierades via
fondens kassaposition", skriver Aki Kostiander och Pekka Niemelä.

Portföljens största sektorexponeringar. (Källa: United Bankers AM)

Förvaltarna konstaterar att det amerikanska storbolagsindexet S&P 500 nådde en
ny rekordnivå i juli, vilket de ser som något förvånande givet mediokra
fundamentala förhållanden. De pekar på att vinstestimaten för innevarande och
nästa år befinner sig i en fallande trend på samtliga viktiga marknader,
samtidigt som PMI-indikatorer (främst inom tillverkning) målar upp en blek
bild.

På det hela taget ser Aki Kostiander och Pekka Niemelä ändå dagens
aktiemarknadsvärderingar som rimliga i USA och på tillväxtmarknader, då
framåtblickande P/E-tal ligger nära femårsgenomsnittet på båda marknaderna. I
sammanhanget noterar de att den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan
återigen befinner sig nära sin historiska lägstanivå.

Fondens tio största innehav per den 31 juli. (Källa: United Bankers AM)

Sett till geografi hade UB EM Frontier Real Assets vid utgången av juli störst
portföljandelar i Mexiko, med 15,3 procent av kapitalet, Filippinerna (15,2),
Thailand (12,9), Malaysia (10,4) och Indonesien (10,1).

Fondens framåtblickande aggregerade direktavkastning ligger på 4,0 procent,
medan motsvarande procentsats för tillväxtmarknadsaktieindexet MSCI Emerging
Markets uppgår till 3,1, enligt rapporten.

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som
är
frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och
framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall
markeras med "uppdragsartikel" under rubriken.

---------------------------------------
Joakim Hellquist +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Författare Direkt News