Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-12

UB EM Frontier Real Assets A: Förvaltarintervju Aki Kostiander

Uppdragsartikel - finansierad av UB AM.

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktieindex för såväl tillväxt- som gränsmarknader
noterar avsevärda nedgångar hittills i år, där MSCI Emerging Markets Net
Index backat 10,6 procent per den 11 oktober. De orsaker som ofta lyfts fram
inkluderar att en stark amerikansk dollar slår mot länder med höga
dollarskulder, högre räntor samt global handelskonflikt, där
tillväxtmarknadsbjässen Kina står i centrum.

Fonder Direkt har träffat fondförvaltaren Aki Kostiander från United Bankers,
som pekar på att det trots denna volatila miljö finns sätt att skapa en över
tid stabil avkastning på dessa marknader, och dra nytta av långsiktiga
trender såsom växande befolkningar.

Aktiefonden UB EM Frontier Real Assets A investerar i bolag med reella
tillgångar inom fastigheter och infrastruktur på tillväxt- och
gränsmarknader, och man har valt att helt exkludera de indextunga pjäserna
Kina, Sydkorea och Taiwan. Dessa tre länder väger cirka 55 procent i MSCI:s
tillväxtmarknadsindex, och fondens exkluderande är en illustration över dess
inriktning att inte utgå från något jämförelseindex i förvaltningsprocessen.

Fonden lanserades den 30 maj 2018, och har sedan dess sjunkit 3,4 procent.
Jämförelseindex MSCI EM är under samma tidsperiod ned 8,0 procent. Trots
oktober månads oro på aktiemarknaderna har fonden från den 1-10 oktober
stigit 0,2 procent, medan jämförelseindex sjunkit 3,7 procent. (Källa:
Infront)

Vad förvaltaren Aki Kostiander och hans medförvaltare Pekka Niemelä letar
efter är geografier med en ung och snabbt växande befolkning, där en
långsiktig urbaniseringstrend borgar för en stabil och ökande efterfrågan för
portföljbolagen. Det räcker dock inte med att ett lands befolkning är
växande, rätt förutsättningar och rätt typ av bolag måste finnas på plats för
att det ska vara intressant att investera. En sådan förutsättning är att
avkastningen på investeringen även kommer den lokala befolkningen till del
och är sammanflätad med landets ekonomiska tillväxt.

"Dessa förutsättningar blir sämre om landet ifråga inte har en fungerande
demokrati eller juridisk infrastruktur. Det finns många länder som annars
skulle vara intressanta men där förutsättningarna för stabil marknadsekonomi
inte existerar. Sådana länder finns det till exempel många av i Afrika",
säger Aki Kostiander.

UB EM Frontier Real Assets A står alltså på två ben, som vardera utgör omkring
50 procent av kapitalet. Inom infrastruktur letar man efter bolag som ofta
har en monopolliknande ställning på sin marknad. Det kan handla om exempelvis
elektricitetförsörjning, järnvägar, vatten&sanitet samt flygplatser. Kort
sagt bolag med stabila och förutsägbara kassaflöden, där de geografiskt
relaterade riskerna begränsas av att dessa listade bolag är del av en för
länderna kritisk infrastruktur och spelar en viktig roll på dess
kapitalmarknader, säger förvaltaren.

Inom fastighetsbenet fokuserar fonden på bolag av typen REIT (real estate
investment trust), alternativt bolag med REIT-liknande karaktär, som har
stabila fastighetsportföljer och en hög utdelning. Enligt Aki Kostiander
finns det ingen bestämd fastighetsnisch som fonden fokuserar på.

"Vi försöker hitta en bra balans mellan exempelvis kommersiella fastigheter
och hyresfastigheter, men det kan vara svårt i och med att utbudet av listade
bolag i dessa länder är begränsat. Vi försöker investera så mycket som
möjligt i bolag som har REIT-karaktär, även om vi i vissa fall även behöver
investera i utvecklare, så kallade property developers, för att få exponering
mot ett visst land", säger han.

En fråga som dyker upp är hur förvaltarna ser på valutarisken i fonden, i
tider då många tillväxtmarknadsvalutor tappat kraftigt i värde mot de större
valutorna. Aki Kostiander tillstår att valutarisken är något man alltid måste
ha med i beräkningarna och konstaterar att exempelvis devalveringar indirekt
kan slå mot avkastningen på kort sikt. Förvaltaren ser dock inte detta som
ett stort problem, eftersom en svagare valuta ofta leder till starkare
konkurrenskraft och underlättar för tillväxt. När landet ifråga väl
återhämtat sig från orsakerna som ledde till valutans nedgång, brukar en
återhämtning även i valutakursen ske, resonerar han.

Angående risker avseende politik och korruption framhåller Aki Kostiander att
fondens portföljbolag i stor utsträckning är så pass viktiga för ländernas
grundläggande funktionsförmåga, att det är osannolikt att politiska
förändringar ska kunna få någon större påverkan på verksamheterna. Korruption
är något man aldrig helt kan undvika på dessa marknader, men det faktum att
innehaven är börsnoterade innebär att de i regel har en betydligt bättre
bolagsövervakning än vad som är fallet för onoterade bolag, säger Aki
Kostiander.

Fondens tio största innehav per den 30 september 2018. (Källa: UB AM)

Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion i
syfte
att bredda kunskapen om fonder och öka genomlysningen av denna marknad.
Materialet kan vara finansierat och framtaget på uppdrag av extern part och i
förekommande fall anges detta tydligt högst upp. Fondredaktionen är
frikopplad från Direkts övriga redaktion.

---------------------------------------
Fondredaktionen +46 8 5191 79 05 https://twitter.com/Fonder_Direkt

Fonder Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.