Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-13

Unibet 4 kv: Aktiva kunder 491.958 (3 kv: 382.378)

(SIX) Spelbolaget Unibets antal aktiva kunder uppgick totalt
till 491.958 stycken vid det fjärde kvartalets utgång (400.697).
Vid slutet av det tredje kvartalet hade Unibet 382.378 aktiva
kunder. En aktiv kund definieras som en kund som spelat under de
senaste tre månaderna.

Antalet registrerade kunder uppgick till 7,2 miljoner (6,2)
den 31 december 2012.

Siffrorna är tagna från delårsrapporten.

Lars Johansson
SIX News

Författare direkt.