Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-04

Uniflex: Poolia och Uniflex går samman

Styrelserna för Poolia AB (publ) ("Poolia") och Uniflex AB (publ)
("Uniflex") föreslår att bolagen går samman genom en
aktiebolagsrättslig fusion ("Fusionen"). Styrelserna har enhälligt
beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam
fusionsplan ("Fusionsplanen"). Fusionen genomförs genom att Uniflex
uppgår i Poolia, varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i
Poolia.

· Fusionen sker med en utbytesrelation som innebär att varje aktie i
Uniflex ersätts med 1,7 nya aktier i Poolia. Fusionen är föremål för
godkännande vid extra bolagsstämma i respektive bolag under juli
månad och beräknas vara genomförd under oktober 2018

· Styrelserna för Poolia och Uniflex anser att Fusionen är till
fördel för respektive bolag och dess aktieägare. Båda styrelserna
anser att utbytesrelationen är skälig och rekommenderar enhälligt
sina respektive aktieägare att godkänna Fusionen

· Större aktieägare representerande 61,4 procent av kapitalet och
80,1 procent av rösterna i Poolia samt större aktieägare
representerande 62,2 procent av kapitalet och 80,4 procent av
rösterna i Uniflex ställer sig bakom Fusionen

· Det sammanslagna bolaget blir ett ännu starkare kompetensföretag
med ett brett erbjudande inom bemanning och rekrytering med
verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Tyskland samt med en bedömd
sammanlagd omsättning om cirka 1 935 MSEK (exklusive bedömda
intäktssynergieffekter) för helåret 2017

· Samgåendet väntas möjliggöra stärkt konkurrenskraft och
intäktssynergier genom ökad säljkraft och merförsäljning till
existerande kunder, framförallt under ramavtal med större kunder.
Intäktssynergierna bedöms på medellång sikt ge en positiv årlig
effekt på rörelseresultatet om cirka 10 MSEK

· Samgåendet beräknas även innebära skalfördelar och
kostnadssynergier med en positiv påverkan på rörelseresultatet om
cirka 20 MSEK årligen med full helårseffekt från och med hösten 2019.
Transaktionskostnader och engångskostnader för att realisera
synergierna förväntas uppgå till cirka 20 MSEK varav merparten kommer
att belasta det sammanslagna bolagets resultat för 2018

· Verksamheterna kommer fortsätta att bedrivas under respektive
varumärke

· Till VD och koncernchef för det sammanslagna bolaget föreslås Jan
Bengtsson, VD för Uniflex

· Förslag till styrelse i det sammanslagna bolaget kommer att
offentliggöras inför de extra bolagsstämmorna vid vilka genomförandet
av Fusionen är tänkt att godkännas. Avsikten är att Björn Örås ska
föreslås som ordförande i den nya styrelsen och att den nya styrelsen
ska bestå av medlemmar från både Poolias och Uniflex nuvarande
styrelser

· Moderbolaget i den sammanslagna koncernen föreslås fortsatt heta
Poolia AB och det sammanslagna bolagets B-aktier kommer att handlas
på Nasdaq Stockholm

Se bifogad fil för hela pressmeddelandet.

Detta är information som Poolia AB (publ) och Uniflex AB (publ) är
skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, den 4 juni 2018, klockan 08.20 (CEST).

För vidare information, vänligen kontakta:
Jan Bengtsson, VD Uniflex tel: +46 (0) 736 00 68 10
Morten Werner, VD Poolia tel: +46 (0) 706 36 25 25

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med
uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena
industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och
kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap och
finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega
Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och
Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO
14001 samt OHSAS 18001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/uniflex/r/poolia-och-uniflex-gar-samman,c2539268
http://mb.cision.com/Main/403/2539268/853433.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.