Du är här

2018-07-13

Uniflex: UNIFLEX AB - Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Kvartalet i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 311 MSEK (292*), en ökning med 7
procent.

· Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,03) före och efter
utspädning.

· Rörelseresultatet uppgick till 2,5 MSEK (2,4*), motsvarande en
rörelsemarginal på 0,8 procent (0,8*).

· Under det andra kvartalet har rörelseresultatet belastats med 2,4
MSEK i fusionskostnader.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 3,2 MSEK (2,0*).
· Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (1,4*).
· Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,0 MSEK (-0,8).
· Kvartalets resultat uppgick till 2,9 MSEK (0,6).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 MSEK
(-10,3), motsvarande -0,31 SEK (-0,59) per aktie.

· Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de
föreslår att bolagen går samman genom en fusion. Styrelserna har
enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam
fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia,
varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.

Perioden i korthet

· Nettoomsättningen uppgick till 588 MSEK (565*), en ökning med 4
procent.

· Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (0,27) före och efter
utspädning.

· Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (9,5*), motsvarande en
rörelsemarginal på 1,4 procent (1,7*).

· Resultat efter finansiella poster uppgick till 10,3 MSEK (8,9*).
· Resultat efter skatt uppgick till 8,7 MSEK (6,4*).
· Resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 0,1 MSEK (-1,6).
· Periodens resultat uppgick till 8,8 MSEK (4,8).
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 15,6 MSEK
(18,8), motsvarande 0,90 SEK (1,09) per aktie.

· Den 4 juni meddelade styrelserna i Poolia AB och Uniflex AB att de
föreslår att bolagen går samman genom en fusion. Styrelserna har
enhälligt beslutat om formerna för samgåendet baserat på en gemensam
fusionsplan. Fusionen genomförs genom att Uniflex uppgår i Poolia,
varvid aktier i Uniflex byts mot nya aktier i Poolia.

· Per den 1 januari 2018 har Uniflex sålt samtliga aktier i det
tyska dotterbolaget Uniflex Personal GmbH för en köpeskilling
uppgående till 1,2 MSEK. Resultateffekten av transaktionen uppgår
till minus 1 MSEK och belastade resultatet i det fjärde kvartalet
2017.

* Justerat för avvecklad verksamhet.

Informationen i denna halvårsrapport är sådan information som Uniflex
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 juli 2018 klockan 07.25 (CEST).

Kontaktpersoner hos Uniflex:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med
uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena
industri, lager, bygg, el, administration, försäljning och
kundservice. Uniflex är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, och
finns i Sverige, Norge och Finland. Uniflex är medlem i Almega
Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och
Akademikerförbunden. Uniflex är certifierat enligt ISO 9001, ISO
14001 samt OHSAS 18001.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/uniflex/r/uniflex-ab---halvarsrapport-1-januar...
http://mb.cision.com/Main/403/2574601/877776.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.