Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

UNIONEN: STABILT KONJUNKTURLÄGE ENLIGT SNABBPANEL

STOCKHOLM (Direkt) Det starka konjunkturläget har för många svenska företag
inte ändrats det senaste kvartalet.

Det framgår av Unionens snabbpanel om konjunkturläget, som genomförts i
januari på företag där Unionen har klubbar.

Fem av tio klubbar anser att konjunkturläget har varit oförändrat under det
senaste kvartalet. Två av tio klubbar anser att konjunkturen har stärkts från
deras företags perspektiv. Ungefär lika många klubbar anser att
konjunkturläget har försämrats.

"Att det väger jämt mellan dem som tycker att konjunkturen har stärkts jämfört
med dem som ser att den försämrats, pekar på att högkonjunkturen har mattats
av och att man har nått toppen. Men svaren visar också att läget för de
flesta företag är stabilt och att klubbarna inte ser någon tydlig nedgång",
säger Unionens chefekonom Katarina Lundahl.

I undersökningen svarade mer än hälften av klubbarna att det egna företagets
sysselsättning kommer att vara oförändrad under det kommande halvåret. En av
fyra klubbar tror att sysselsättningen kommer att öka och en av fem tror att
sysselsättningen kommer att minska.

Över 70 procent av klubbarna tror att försäljningen kommer öka eller ligga
still det kommande halvåret.

Det råder ingen större skillnad mellan klubbar på företag inom industrin och
klubbar på företag inom tjänstesektorn.

"Även om konjunkturen mattas av något så finns det fortfarande ett stark
efterfrågan på svenska företags produkter och tjänster", säger Katarina
Lundahl.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt